Тренинг – Принципи и същност на Ериксоновата терапия 12-14 май 2017

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ 

в сътрудничество с Евровепейското Дружество по Хипноза (ESH)

организира

Тренинг  Принципи и същност на Ериксоновата терапия

(Principles and Core Competences on Ericksonian Therapy)

12-14.05.2017 г.
10:00-18:00
Гр. София

 

Лектор: д-р Консуело Касула, психолог, психотерапевт, Президент на
Европейско Дружество по Хипноза (ESH) Casula__C_small_photo_copy

Скъпи колеги и приятели, след изключително успешното гостуване на д-р Касула  миналата година, имаме отново удоволствието да ви поканим на Обучение по Ериксонова терапия, което ще се проведе в периода 12-14.05.2017. Обучението е подходящо както за лекари, психолози, стоматолози, специални педагози, логопеди, социални работници, така и за студенти от изброените специалности, проявяващи интерес в областта на психотерапията и в частност на хипнозата и хипнотерапията.

Програма на обучението

1-ви ден

Теория на психичното здраве и благосъстояние.
Психотерапията като разрешаване на проблеми чрез виждане на възможности.
Теория на промяната.
Теория на прогреса.
Принципи и същност на Ериксоновата Психотерапия.

2-ри ден

Релационни аспекти: наблюдение, валидизиране, култивиране на отношение, предизвикателства.
Базисни умения: Ползване на наличното, Утилизация, Стратегически подход, Дестабилизиране, Експериментиране, Естествен подход.

3-ти ден
Пет венчелистният модел на идентичността.
Стъпки и инструменти на промяната.
Разкриване на готовността за промяна.
Психотелесна преживелищност.

 

Дата и място на провеждане:

12 – 14 май 2017 г. от 10.00 – 18.00 ч.

хотел Анел, бул. “Тодор Александров” 14 (https://www.hotelanel.com/bg)

 

Такса участие: 280 лв За членове на БАХХ, Българско Дружество на Психолозите, Българска Психиатрична Асоциация и служители на БАН: 250 лв.

Завършилите тренинга ще получат сертификат от БАХХ.

Осигурен е превод на български език.

Телефови за допънителна информация и записване:
Кристина Сербезова: 0885136740
Димитрина Митрева: 0888875551
Калин Цанов: 0899469099
Орлин Баев: 0887114646
Възможно е заплащане по банков път. Моля, посочете трите си имена. Основание за плащане:
Ериксонова терапия

Банкова сметка: Банка Пиреос
BIC: PIRBBGSF
IBAN: BG03PIRB91701604313408

Comments are closed