КУРС ПО ХИПНОТЕРАПИЯ – гр. София – стартиращ:15 юни 2019 г.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ

организира

КУРС ПО ХИПНОТЕРАПИЯ
90 академични часа

обучението е акредитирано от Европейското Дружество по Хипноза (ESH)

15 юни 2019 г. – 8 декември 2019 г.

гр. София

 
Oбучението е подходящо за лекари, психолози, стоматолози, специални
педагози, логопеди и студенти от изброените специалности, завършили
Основен курс по хипноза.
Методи на обучение: лекции, демонстрации, практически упражнения,
обсъждания.
Продължителност на обучението: 90 академични часа в периода 15 юни
2019 г. – 8 декември 2019 г.  от 10.00 ч. до 17.30 ч.

15-16 юни 2019 г.,
28 -29 септември 2019 г.,
12-13 октомври 2019 г.,
16-17 ноември 2019 г.
и 7-8 декември 2019 г.

Място на провеждане: гр. София, кв. Овча купел, ул. „Коломан” №1,
комплекс „Славия”, ет. 3, зала 302.

Такса участие: 500 лева

Група: до 20 души

Телефони за допълнителна информация и записване: 0899/469-099
(Калин Цанов, Председател на БАХХ), 0888/875-551 (Димитрина Митрева,
член на УС на БАХХ) и 0887/11-46-46 (Орлин Баев, международен
секретар на БАХХ)

e-mail:  mitreva_didi@mail.bg              
              tzanov_kalin@abv.bg
              orlinbaev@gmail.com

Comments are closed