КУРС ПО ХИПНОТЕРАПИЯ София -26.09.2020

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ
организира
КУРС ПО ХИПНОТЕРАПИЯ

110 академични часа
обучението е акредитирано от Европейското Дружество по Хипноза (ESH)
26.09.2020 г. – 14.02.2021 г.

Съобщение:
във връзка със заповед на министъра на МЗ от вчера за преустановяване на обученията до 30.11.2020, предвиденото за 14 и 15 ноември в София обучение по хипнотерапия, се отлага за 12 и 13 декември 2020г.

гр. София

Oбучението е подходящо за лекари, психолози, стоматолози, специални педагози, логопеди и студенти от изброените специалности,завършили Основен курс по хипноза.

Методи на обучение: лекции, демонстрации, практически упражнения, обсъждания.

Продължителност на обучението

110 академични часа в периода 26.09.2020 г. – 14.02.2021 г.

(26/27 септември 2020 г., 24/25 октомври 2020 г.,
14/15 ноември 2020 г.-във връзка със заповед на министъра на МЗ от вчера за преустановяване на обученията до 30.11.2020, предвиденото за 14 и 15 ноември в София обучение по хипнотерапия, се отлага за 12 и 13 декември 2020г.
12/13 декември 2020 г., 16/17 януари 2021 г. и 13/14 февруари 2021 г.)

Място на провеждане: гр. София, кв. Овча купел, ул. „Коломан” №1,
комплекс „Славия”, ет. 3, зала 302.

Такса участие: 600 лева

Група: до 20 души
Телефон за допълнителна информация и записване:

0899/469-099  – Калин Цанов, Председател на БАХХ
0888/875-551 – Димитрина Митрева, член на УС на БАХХ
0887/11-46-46 – Орлин Баев, международен секретар на БАХХ

Comments are closed