Милтън модел таблица 2 – Орлин Баев


Miltun Ericson tablitsi 3

Забележка: в таблицата по-долу са представени текстове в т.н. в НЛП Милтън модел – език, заобикалящ логиката, объркващ, смълчаващ съзнателния ум, заплитащ обичайните съпротиви в собствените им механизми. Милтън Ериксоновият модел е утилизиращ, „четящ мисли“, даващ илюзия за избор, номинализиращ, одушевяващ, проникващ в подсъзнанието, задаващ внедрени команди, разкриващ потенциала, достатъчно общ е, така че несъзнаваното само да допълни и състави нужната му терапевтична нагласа и съдържания. Таблицата е предназначена за ползване от колеги-хипнотерапевти. Как? Фразата от съответната колонка може да бъде прочетена докрай, или не, докато погледът се плъзга свободно по редовете и другите колонки, за да може ресурсът на водещия да извлече качествен модел, съчетан с нужните конкретни за дадения клиент посока и смисъл. Таблицата се ползва от хипнотерапевта в собствено състояниена транс, като думите от нея само допълват собствения му хипнотичен скрипт, раждан на мига интуитивно, в съответствие със спецификите, потребни на водения.

 

Чудя се дали искаш спокойствието сега, или пък не точно сега, докато подсъзнанието ти го реализира в този момент

 и помита всичко по пътя си, както лавината не се интересува искаш или не точно сега, докато

набира все по-огромна мощ – тази спокойна сила, да

Можеш ли да си представиш живота си, когато сега програмата за самоуверена сила

действа така мощно в подсъзнанието ти?!

Да, животът ти съвсем скоро или сега, през чувстването на любящата самоувереност,

насищаща с радостната си усмивка енергията ти!

Човек може да се освободи от зависимостта си, защото в състояние на транс се появява причината на свободата, даваща силата. Той го е направил, тя го е направила, те са се освободили – затова ти можеш! Някога това, към което се стремиш и жадуваш, е било постигнато от някого. Когато един човек го е направил, въпрос на време е и ти да го реализираш. Някога скоро, сега когато имаш целия ресурс за това, вече го правиш! Не е нужно съзнателно да разбираш как сега ставаш все по-благодарен, щастлив и самоуверен, докато подсъзнанието ти естествено разцъфтява блаженството на смисъла да си вярваш, усмихвайки се! Вероятно вече знаеш много начини за справяне. Когато ме слушаш, есенцията им се прелива с гласа ми в това смирено притихване, за да изплува подсъзнателното ти познание, винаги присъствало тук в теб, дълбоко, сега когато в тази трансова тишина мъдрознанието естествено заявява себе си в живота ти. Затова се справяш, точно така! Мога да ти кажа да оставиш ума да стихне смирено, за да протече неимоверната сила на потенциала, но мога и да не ти казвам да смълчиш ума си сега, докато тишината на Бога вече напира, неминуемо импрегнирайки всяка твоя частица с блаженството да се познаваш като неделима част от организма на цялото. Може малкият ум да подскача, да врещи, или пък спокойно и съсредоточено да се отпусне в заряда на Бога. Реката не пита дали пясъкът иска да бъде част от наносите ѝ, докато го завлича в океана на мощта ти.
Един мъдър човек веднъж ми каза, че това, което е благословено да стане, задължително става, независимо дали го искаш силно, или го саботираш, дали се колебаеш или го жадуваш от все душа и сърце. Когато същността ти така красиво иска от теб промяната ти в щастлив и самоуверен човек, следващ целите си решително, съзнателно можеш да го искаш или не, докато се превръщаш в такъв неминуемо с всяко следващо сънно издишване в медитативния транс. Мога да ти кажа да се довериш на ресурса си в това все по-дълбоко отпускане, навътре в съня, но не бих ти го казал, докато сам установяваш как всяко напрежение и умствено колебание се разтварят във все по-центрираното самочувствие, навътре в будното заспиване – точно така, с всяко сънно издишване, все по-навътре в съня. Ако ти кажа да бъдеш щастлив, може да се задействат съпротивите ти, че някой друг ти го казва, колкото и напълно да ми вярваш. Затова няма да ти кажа да бъдеш все по-блажено релаксиран, за да установяваш от миг на миг колко прекрасно е това състояние на еднонасочена фокусираност, разтваряща медитативното безмълвие. Защо да ти казвам да бъдеш спокоен и щастлив, когато безмълвието вече ти го казва, докато го преживяваш във всяко все по-сънно издишване все по-дълбоко, все по-блажено. Точно така, да! … Да почувстваш колко приятно е сега да се интегрираш около центъра си, докато слушаш гласа ми, водещ те от доверието в спокойствието към спокойната радост на вдъхновението, в ядрото на силата ти. Можеш да усетиш колко приятно е да преживяваш единството си с потенциала, докато от сесия на сесия задълбочаваш преживяването му, а можеш и да се довериш на радостта си, докато работиш с аудио сесиите хипноза и нлп у дома ежедневно. Да, приятно е да обичаш, докато любовта преобразува тъгата ти в мъдрост, страха в смелост, гнева в мотивация, а вината в здраво, себезаявяващо се присъствие! Чудя се дали знаеш, че хипнотичната и медитативна работа ще ти донесе огромно удоволствие, или може би не знаеш, че дълбоко в себе си вече го знаеш, докато практикувайки ежедневно това съзерцателно блаженство, прегръщащо и трудното и лекото поравно, стане част от живота и бита ти. Може би не знаеш, че знам, че винаги си знаел, че блаженството на любовта винаги те е зовяло и сега, правейки тези стъпки към него, то прави десетократно повече към теб, за да избухнеш във финия екстаз на Бога/ Дао. Дълбоко вътре в центъра си – в Бога/ Дао. Да! С всяка моя дума – това потъване в лечебния транс. С всяка моя дума, все по-дълбоко, все по-разтварящо всичко ненужно и успокояващо присъствие на духа. Опитай да устоиш умишлено на тази все по-дълбока релаксация, завладяваща с покоя си всяка клетка. Все по-дълбоко в мира, погалващ това телесно и ментално напрежение, докато емоцията ги следва в плаването в благото спокойствие. Опитай да устоиш, опитай да се съмняваш – точно така, усили скептиката, завърти я, напрегни я, чуй хиеновидното ѝ гласче, засили го до писклив крясък… Опитай се да устоиш на блаженството, което погалва гордото съмнение, в смирението на ума, оплел се в собствените си безкрайни лабиринти. Опитай се да устоиш на любовта! Колкото повече се опитваш, толкова повече знаеш, че ти си любовта и виждайки механичния ум, би могъл да си поиграеш, дисоциирайки се от него, или би могъл да го оставиш да притихне, застинал пред величието на Бога. Тази любов, да! … Moже би не си съвсем сигурен колко сигурен в себе си си. Може би все още не си естествено самоуверен, докато си напълно сигурен в това колко несигурен в себе си си. Така познавайки сигурността, дори и посред несигурността, започваш да не си сигурен в това колко несигурен си, превръщайки се във се по-сигурен в сигурността си.  

Може да си сигурен в несигурността, може да си сигурен и в сигурността си, докато тази сигурност нараства. Ето, това слънце на сигурността изгрява в теб. Колкото по-сигурен си в осъзнаването на несигурността си, толкова повече тази сигурност се преобразува в изгрева на слънцето на сигурността ти! Да бъде волята Божия в живота ти! Самоуверената сигурност на Богоприсъствието, да!

Аз съм човек. Ти си човек. Ние сме хора. Хората могат, както знаеш, да трансформират едно състояние, в друго, бидейки част от великия Творец, превръщащ с лекота оловото в злато. Оловото на страха в златото на любящата самоувереност, да. Ти си Човек – затова можеш да прегърнеш страха с любовта. Да! Любовта придава нужните атоми и оловото на его страха се смирява, за да бъде ковко прелято в пластичността на златната самоувереност! Толкова неизбежно неминуем е този процес, че усмивката на блаженството сама се появява в съзнанието и повдига ъгълчетата на устните ти във виделината на това златно усещане за смелост. Да!
Рано или късно, ще намериш Бога. Той отдавна търси теб и никога не е преставал да те зове търпеливо…, меко и търпеливо…, постоянно… Рано или късно ще усетиш блаженството да вкусиш Бога, да почувстваш Бога, да съзреш с очите на сърцето хармонията на Дхарма навсякъде в природата.  Рано или късно, ще осъзнаеш, че няма нужда да търсиш, нито да намираш, докато вече плуваш в блаженството на любящия смисъл, както рибата плува в океана. Жадувайки Бога и търсейки Го, приличаш на онази риба, която жадувала морето и постоянно го търсела, само за да установи, че никога не е била другаде, освен в Него. Премахвайки илюзиите на ограничаващите вярвания, програми и патерни, рано или късно или още по-скоро ще наситиш жаждата си за смисъл с безкрая от творчески заряди, изливащи се в теб от вдъхновението да живееш по Бога, през Бога, в Бога, в единение с Бога! Господи, да бъде волята Ти в живота ми! Можеш да вдишваш или да издишваш, да се нервираш или да установяваш как тревожността се разтваря в тишината на транса, можеш да ме чуваш или не, докато потъваш във все по-дълбок транс. Дали можеш или дали не можеш да не можеш да задълбочиш транса, оставяйки го сам да се задълбочи, докато ме слушаш или не ме слушаш – такава красота е да се плъзгаш по завъртането на тази енергия, все по-навътре, все по-надълбоко в блаженството на транса, нали?! Сякаш с парашут на гърба, се плъзгаш по въздушната повърхност, скочил от привичната невротична псевдосигурност, в доверието в потенциала си, прегръщащ страха от провал. Оказва се, че не падаш, а летиш във все по-дълбоката смелост – тази естествена смелост, все по-близо до твърдината на автентичността си. Завъртане, да – на енергията и емоцията, в посоката на доверието, с аромата на смисъла и вкуса на радостта от полета в Себе си. Тогава – ръчката на парашута. Тогава – самоуверената сигурност, приземяваща те в приказните земи на творческия, завладяващо приказен, магичен живот. Ти и творецът на живота си. Да, от възприятието ти зависи, точно така! Да, можеш!… Когато пиеш виното на любовта, (тогава) благуването на Бога вече е в теб сега, когато обичаш, просто обичаш, като състояние на съзнанието. Да обичаш, е да виждаш чудото на живота и благодариш за всеки миг, в танца на полярностите и отвъд тях, в любовта, в която сега трансът те води. Тази спокойна, уравновесена любов, нито твърде сантиментална, нито абстрактна – точно тази естествена любов да приемаш нещата, каквито са, правейки каквото нравствеността на любовта изисква от теб със смисъла си. Когато сега живееш тази любов, тогава смисълът на щастието в този момент е с теб и във всеки момент с теб. Защото когато обичаш, Бог е с теб. Какво тогава може да не е наред, когато Бог е с теб?! От какво ще се устрашиш? От нищо! От кого ще се убоиш? От никого! Сега, когато трансът те води към любовта – над доброто и злото, в целостта! Фино блаженство, да! Не е нужно съзнателно да знаеш, че насочвайки те към смиреното приемане на страха ти с доверие, което го разтваря до вдъхновена смелост, задължително се случва магията на прегръщащото сприятеляване между съзнанието и подсъзнанието ти до оцялостяването на храбростта ти. Не е нужно да ти казвам, че това, към което те водя не аз, а мъдростта прозираща през тревожността ти, задължително ще реализира директивите си по характеровата ти хармонизация рано или късно. Не е нужно да се доверяваш изцяло на тези характерови уроци със смирено приемане, не. Можеш да се доверяваш и учиш или да се противиш – голямо значение няма. Можеш да стигнеш по прекия и утъпкан път на мъдростта, или да се понесеш по магистралата на любовта, можеш и да следваш кривите пътечки на проба-грешка опита си или да проправяш пъртини редом до утъпкания път – все едно, въпрос на време е да стигнеш там, където посланията, закодирани в преживяванията ти, вече те водят. Не е нужно да бързаш – стигането до любовта е сигурно, по-бавно или мигновено, когато осъзнаеш това в сърцевината на смиреномъдрието си. Не бързайки, стигаш. Не бързай – така може да осъзнаеш, че вече си там, закъдето си тръгнал. Просто махни очилата на илюзиите, спиращи те да виждаш, докато гледаш! Само докато Живееш живота си, Живееш. Оставиш ли за твърде дълго животът да те живее, вече не живееш.

Какво означава да Живееш живота си? Да Живееш живота си, означава да смириш животана личността си, за да гори Животът на духа в живота ти!

Как би се почувствал, ако си свободен от тази си зависимост? Това състояние на сила, свежест, помитащ заряд от ведрост, оптимизъм, любознателност, либидо, очарование от живота  – да, точно тези усещания, правещи те жив. Защото робувайки на зависимостта, си живо погребан, а сега освобождавайки се с помощта на любовта, която носи волята за свобода, живееш! Воля за свободен смисъл. Точно това мъжествено усещане за воля, да!

Някои хора се справят сами – не са много, а готовността им за постъпателни усилия и учене през много проби и грешки, е огромна. Някои хора са истински интелигентни, ценейки краткостта на жизнения си цикъл, за да потърсят специализирана помощ. Някои от тях посещават групи насочени към решението на казусите им, а други лична терапия, съчетана с групи. Повечето от тези интелигентни люде се справят не след дълго, научавайки уроците си, а някои още по-бързо, радвайки се на активираната си вътрешна мотивация, подхранвана от дисциплината на личната и групова помощ и подкрепа. В даден момент, тези ценящи житейските си мигове хора осъзнават, че помощта никога не е външна, а винаги е била подкрепа на самостоятелността им в справянето, помощ на самопомагането им. Тогава разбират, че независимо дали някои хора се справят с помощта на групи или комбинация от лична и групова подкрепа, винаги се справят сами, ползвайки упътванията на вече преминалите по пътя, за да намерят собствената си пътека! Не се налага, мили ми приятелю, да потъваш във все по-дълбок транс, докато тялото ти само го прави, мислейки за това или разсейвайки се и връщайки вниманието си върху гласа ми! Можеш да чуваш тези звуци и ги оставяш да преминават така, както пропускаш непривързано и вътрешните си мисли, чувайки все повече и само моя глас, само за да чуеш спокойствието на тишината, каквито и външни шумове да ти помагат за това. Колкото повече този шум, толкова повече вътрешна тишина. А когато тази тишина отвън, тишината отвътре спокойно вибрира с живите си заряди, носещи те към силата ти! Не се налага да се стремиш, а само да доловиш силата. Тази сила, пулсираща в транса, мхм. Преживявайки това пространство на силата отвъд времето, всичко е възможно.

Comments are closed