Милтън модел таблица 5 – двойна индукция съзнание-подсъзнание – Орлин Баев

Miltun Ericson tablitsi 3
Забележка:
Двойната индукция е Милтън Ериксонов модел за прихващане и синхрониране със съзнателните съпротиви в привидна сепарация между съзнание и несъзнавано, а всъщност оцялостяващо експлициране на собствената способност за трансов потенциал, чрез внедрени команди, илюзия за избор (и т.н. хипнотично-лингвистични модели…), утилизация на всичко процесно случващо се в мига, както и на фалшивата дилема съзнателен – несъзнаван процес, до единството на трансформиращата здрава промяна. Статията е предназначена за колеги хипнотерапевти и психотерапевти, ползващи работата с транс като част от инструментариума си. Таблицата се ползва интуитивно, през собственото състояние на трансов и творчески, интуитивен потенциал. Вниманието на водещия може да се спира на двете колонки последователно-едноредово, както и прескачащо от реда в лявата колонка на друг такъв от дясната, или при частично ползване на едната и другата колонка – добавяне на собствен хипнотичен скрипт, раждан на мига от собствения творчески ресурс, според конкретните нужди на клиента, настоящия момент от психотерапията му и следваните терапевтични цели.

Докато съзнанието ти слуша и се безпокои, Подсъзнанието ти може да потъне в транс с нужната му дълбочина, чувайки това спокойствие.
Знам, че съзнанието ти иска да узнае какво ще се случи, А през това време подсъзнанието ти може да започне да си спомня най-важните за теб събития.
Сега, когато съзнанието ти подскача от тази на другата мисъл, Подсъзнанието ти вече навлиза и пътува в свят на интересни преживявания.
Да, точно сега би могъл съзнателно да се съмняваш и заплетеш в обичайната скептика, А в това време подсъзнанието да се възползва максимално и научи много, за да се прояви промяната в живота ти!
Докато съзнанието ти регистрира тези усещания и звуци, Подсъзнанието ти може би си има своя представа за това какво искаш ти наистина!
Наблюдавайки как съзнанието ти е загрижено дали това е правилно, Подсъзнанието ти вече създава удивителните образи на силата ти да живееш смислено и красиво!
Докато съзнанието ти вижда и чувства този малък спектър от възприятия, Подсъзнанието ти открива този неведом спектър от по-дълбока мъдрост, в отпускането на тялото в доверието, дълбоко в транса.
Така както съзнанието ти се върти в тази мисъл и се дисоциира от нея в това осъзнаване, Така подсъзнанието ти влиза в дълбочината на този все по-естествен и завладяващ транс, помитащ външния съзнателен процес до разширението му отвъд мисълта, в потенциала.
Опитвайки се съзнателно да вникваш в смисъла на тези думи и успяваш или се губиш в умишлената им Ериксонова неяснота, Подсъзнанието ти вече осъществява лечебния си процес с лекотата на щракване с пръсти (щрак).
Знаейки, че не е нужно да разбираш всичко, докато съзнанието ти иска да знае, а се обърква, колкото повече се обърква, Толкова повече подсъзнанието ти ражда това мъдро разбиране на различно, по-високо и по-дълбоко ниво, надхвърляйки и разширявайки съзнанието, в метафората, отваряща процепа към това качествено различно, сърдечно познание.
Съзнанието ти може единствено да бъде интелигентно. Но, компютърът също е интелигентен, А свръхсъзнанието ти е мъдро по начин, по който единствено любящият смисъл изпълва всичко в теб с присъствието на удовлетворението си, сега когато заливайки тези подсъзнателни програми, неутрализира зарядите им и залага адаптивните вярвания на целостта ти.
Не е нужно толкова да се стараеш съзнателно. Когато направиш тези двадесетина процента радостни усилия, Подсъзнанието ти естествено реализира останалите 80% – с лекота, да!
Докато съзнанието ти чопли тази  мисъл, подскача от тази на другата и блуждае в лутането си, Подсъзнанието ти разкрива достъпа ти до нужните решения и реализацията им.
Докато чуваш тези гласове и стъпки в коридора, смесващи се със звуците от улицата и мислите, Би могъл или да оставиш мислите да преминат така, както звуците се стапят, или да осъзнаеш изплуването на важния за теб, стабилен център от обич.
Можеш съзнателно да се съмняваш колкото си искаш, Докато подсъзнанието ти плава в тишината на самоувереността, идваща от пространството на стабилен смисъл, който винаги си жадувал.
Докато съзнанието ти регистрира тази болка и спира да я определя, прекъсвайки описанието ѝ, Подсъзнанието ти полита в чистата ѝ енергия, между тази и другата мисъл.
Докато съзнанието ти чува тези стъпки и звук от разбиващо канго на строежа, Подсъзнанието ти с лекота пристъпва в здравите си модели, автоматично разбивайки старите, сега в тази вътрешна тишина.
Колкото повече този външен шум гърми, Толкова повече тишината в теб става независимо гръмогласна, сливайки намерението си за трансформация с гласа ми, част от това намерение. Намерение за трансформация, точно така!
Докато съзнанието ти си мисли, че нещо му пречи, Подсъзнанието ти знае, че всичко това му помага в пътя към силата.
Докато съзнанието ти се допира до този болезнен спомен, Подсъзнанието ти извлича непреходната мъдрост от преживяното, влагайки я във все по-дълбокото спокойствие на смисъла.
Да, съзнанието ти се колебае между напрежението и отпускането, Докато подсъзнанието залива с релаксацията всяка зона от тялото и живота ти, имащи нужда от това преобразуване на стреса в самоуверената усмивка на опита.
Докато съзнателно си мислиш, че се луташ, То несъзнавано знаеш, че отдавна си на верния път, в който завоите са част от себенамирането.
Можеш съзнателно да се противиш на нормалните грешки и провали, Докато подсъзнателно знаеш, че по пътя към върховете на постигането, задължително минаваш през долините на грешките, от които се учиш.
Докато съзнателно се опитваш да мислиш за тези думи, смисъл и значения, Подсъзнанието ти прекрасно познава мъдростта, в която този сърдечен разум винаги е бил.
Нормално е съзнанието ти спонтанно да изключва от време на време, Доверявайки се на постоянно протичащата река на свръхсъзнанието, вливаща се в океана на подсъзнанието, съдържащ нужното ти присъствие от спокойно приемане.
И докато съзнанието ти така буксува в опитите си да намери решение, Безкраят ти знае, че реалните житейски казуси са нерешими, но от позицията на духа ти, могат да бъдат преживелищно-мъдро надраснати до синтеза на любовта, сега въплътяван светло в живота ти.
Докато чуваш тази врява и съзнанието ти се оплита и обърква в шума ѝ, Подсъзнанието ти благодарение на него се изстрелва в бездната от вътрешна радост…
Докато съзнанието ти е малка свещ…;  Ако съзнанието ти процесира информацията серийно, едно по едно, бавно и тромаво логически…; Ако съзнанието ти познава 7+/-2 айтема в работната си памет…; Не знаейки напълно как да се справиш съзнателно…;  … Подсъзнанието ти е слънце…;  Подсъзнанието ти процесира информацията паралелно, многоканално, интуитивно, едновременно…; Подсъзнанието ти задвижва трилиони процеси в секунда така естествено, както дишаш…; Несъзнаваното ти знае това така, както знае как да случва милионите и милиарди операции в метаболизма ти във всяко мигновение…; …
Знаейки съзнателно, че няма нужда да знаеш всичко, Би могъл да оставиш ума си да притихне в това смълчано безмълвие, в което довършването на тази таблица от собствения ти потенциал, се превръща в удоволствието на играта да живееш вдъхновено! 

Comments are closed