Обучение по Хипнотерапия -гр.София 09 юни 2018 г. – 16 декември 2018 г.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ

Loggo Bahh

организира
КУРС ПО ХИПНОТЕРАПИЯ
90 академични часа
09 юни 2018 г. – 16 декември 2018 г.
гр. София

 
 
Обучението е подходящо за лекари, психолози, стоматолози, специални педагози, логопеди и студенти от изброените специалности, завършили Основен курс по хипноза.

Методи на обучение: лекции, демонстрации, практически упражнения, обсъждания.
Продължителност на обучението:  90 академични часа в периода: 09.06.2018 г. – 16.12.2018 г.  от 10.00 ч. до 17.30 ч.
09-10 юни 2018 г.;
29-30 септември 2018 г.;
20-21 октомври 2018 г.;
17-18 ноември 2018 г. и
15-16 декември 2018 г.

Място на провеждане: гр. София, кв. Хладилника, ул. „Люба Величкова”  бл.10Б, партер.

Такса участие: 500 лева
Група: до 15 души
Телефони за допълнителна информация и записване:
0899/469-099 (Калин Цанов, Председател на БАХХ),
0888/875-551 (Димитрина Митрева, член на УС на БАХХ) и 0887/11-46-46 (Орлин Баев, международен секретар на БАХХ).

e-mail:  mitreva_didi@mail.bg              
              tzanov_kalin@abv.bg
              orlinbaev@gmail.com

Comments are closed