Обучение – Приложения на хипнозата за повишаване на гъвкавостта на клиента Др.Консуело Касула -5и 6 ноември – гр.София

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ (БАХХ) 
и Българската Асоциация за Естествена Психотерапия (БАЕП)
в сътрудничество с Европейското Дружество по Хипноза (ESH)

организират обучение:

Приложения на хипнозата

за повишаване на гъвкавостта на клиента
с гост-лектор: д-р Консуело Касула

5 и 6 Ноември 2022г. от 10:00 – 17:00 ч.
гр. София, хотел Анел, бул. “Тодор Александров” 14

consuelowww

 

Д-р Консуело Касула е психотерапевт, хипнотерапевт, дългогодишен член на управителния
съвет на Европейското Дружество по Хипноза (ESH). През 2022г. е удостоена с престижното
отличие "Pierre Janet" за цялостната си терапевтична практика.

Двудневният семинар е базиран на идеята на М. Ериксън, че основна терапевтична задача
е развитието на гъвкавост у клиента. Той счита, че човешкото страдание се дължи на
нашата емоционална, когнитивна и поведенческа ригидност, на недостатъчна гъвкавост
по отношение на идентичността, взаимоотношенията и заобикалящата ни среда.

Обучението има три основни цели:
– Разпознаване на типа ригидност, който пречи на прогреса на клиента и определяне
в коя сфера се проявява;
– Избор на терапевтичен подход, който да подпомогне клиента да развие
гъвкавостта си;
– Подпомагане на клиента да осъзнае собствената ригидност, която възпрепятства
прогреса му.

Съдържание:

Характеристики на позитивната психология на Милтън Ериксън: подпомагане на клиента
да подобри своята устойчивост (resilience) и да постигне посттравматичен растеж.

Практика с хипнотични похвати, насочени към физическа и психическа релаксация на
клиента в комбинация със Соматично-преживелищния подход (Питър Левин) и подхода за
работа със ефекта на травмата върху блуждаещия нерв (Стивън Порджис).

Подбор на хипнотични похвати за развитие на гъвкавостта у клиента.
Седемте типа ригидност:

  •  емоционална;
  • когнитивна ;
  • поведенческа;
  • ригидност на идентичността;
  • ригидност във взаимоотношенията;
  • контекстуална ригидност

Метод:
С цел по-висока ефективност на обучителния процес ще бъдат комбинирани: теория,
групова индукция, обсъждане на случаи от клиничната практика, работа с метафори,
демонстрации и упражнения в групи.

Обучението е подходящо за психолози. психиатри. зъболекари както и за студенти в тези дисциплини.

Дата: 5 и 6 ноември 2022
час на провеждане: 10:00-17:00
Адрес: гр. София, хотел Анел, бул. “Тодор Александров” 14

Такса обучение: 190 лв. за членове на БАХХ и БАЕП и 240 лв. за външни участници

Телефони за записване:
Кристина Сербезова- секретар на БАХХ –  0885/ 136 740 
Анна Цветкова сътрудник БАЕП – 0879/ 066 044
Елена Атанасова 0878/ 502 730
Калин Цанов, Председател на УС, тел: 0899/ 469 099
Орлин Баев: 0887/114 646

Банкови сметки:
Основание за превод: Обучение ККасула ноември 2022
Получатели:
БАХХ – Банкова сметка на Асоциацията: Българска Асоциация по Хипноза и Хипнотерапия
Пощенска банка
IBAN: BG12BPBI81701604313408

БАЕП – Банкова сметка – Естествена Академия ЕООД
IBAN: BG09STSA93000027180492

Comments are closed