Обучениe – Психологическо изследване на личностните черти – гр.Варна

 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ

и

ЧАСТЕН ПСИХОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР „ИНСАЙТ 97” ООД

организират обучение по Психологическо изследване на личностните черти

23.07.2017 г. (неделя)

от 12.00 до 18.00 часа

8 академични часа

гр. Варна


Програма на обучението:

Научно изследване на личността. Цели на изследването. Основни подходи и методи. (1 час)

Категорията „личност” в психологията. Подходи към личността от гледна точка на нейните черти. Петфакторен модел за личностните черти – същност и приложение. Запознаванае и работа с петфакторния въпросник за изследване на личността-кратка версия. (3 часа)

Агресия. Теоретични подходи. Фактори на влияние. Изследване на склонността към агресия. (2 часа)

Търсенето на преживявания като личностен конструкт. Същност и поведенчески изяви. Работа с кратката версия на Sensation Seeking Scale. (2 часа)

Лектор: Калин Цанов (психолог, Председател на БАХХ, хоноруван преподавател към СУ, ФНПП, катедра по „Специална педагогика”)

Продължителност на обучението:  8 академични часа, които ще се проведат на 23.07.2017 г. (неделя) от 12.00 до 18.00 часа

Място на провеждане: гр. Варна, ул. „Родопи” № 6

Такса участие: 60 лева

 

Група: до 20 души

 

Участниците ще придобият както теоретични познания, така и практични умения за диагностика на  личностните черти и ще могат да правят профил на личността по осем параметъра (екстраверсия, невротизъм, откритост към опита, доброжелателност, съзнателност, мотивация за постижение, склонност към агрезия и търсене на преживявания).

Предложеното обучение би било полезно за психолози, лекари, стоматолози, специални педагози, логопеди, педагози, социални работници и студенти от изброените специалности, проявяващи интерес към изследването на личността.

Телефони за допълнителна информация и записване:
0888/452828 Кремена Ненкова (член на БАХХ) и
0899/469-099 Калин Цанов (Председател на БАХХ).

 

email:
knenkova@gmail.com
tzanov_kalin@abv.bg

Comments are closed