ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА – гр. Варна Март 2020 – Отложен

  

Loggo Bahh

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ

организира


ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА

обучението е акредитирано от Европейското Дружество по Хипноза (ESH)

130 академични часа

27.03.2020 г. – 13.09.2020 г.

гр. Варна

Всички обучения се отлагат до вдигането на извънредното положение в страната.Нови дати ще бъдат публикувани.

 

Програма на обучението:

 • Психотерапия – същност и методи. Място на хипнозата и хипнотерапията сред останалите психотерапевтични подходи.
 • Сугестия в будно състояние.
 • Личностни особености и податливост на хипноза – въпросник.
 • Концепции за хипнозата – като променено състояние на съзнанието, усвояване на навик, отговор на очакване, влизане в роля, социално-психологически подход, нео-теории, еклектични подходи.
 • Определяне податливостта на хипноза. Подготовка на изследваното лице, клиента, пациента. Внушение и хипноза. Рапорт. Въвеждане в хипноза. Задълбочаване на хипнозата. Извеждане от хипноза. Ратифициране на хипнозата.
 • Феномени на хипнозата – погълнатост; дисоцииране; идеомоторни сигнали; автоматично писане и рисуване; хипнозни сънища; буквалност; трансова логика; халюцинации; регресия във възрастта; прогресия във възрастта; обeзболяване; хипермнезия; амнезия; пост-хипнозни внушения.
 • Автогенен тренинг.
 • Мускулна релаксация.
 • Хипнозата в стоматологичната практика.
 • Хипноза с деца.
 • Етични и юридически въпроси при използването на хипноза. Сценична хипноза.
 • Индикации и контраиндикации за хипноза и хипнотерапия.
 • Професионални организации по хипноза по света и в България.

 

Продължителност на обучението:  130 академични часа в периода:
27.03.2020 г. -13.09.2020 г.

27/28/29.03.2020 г.,
24/25/26.04.2020 г.,
29/30/31.05.2020 г.,
12/13/14.06.2020 г.
11/12.09.2020 г.

от 10.00 ч. до 17.30 ч.

Лектори: Калин Цанов (психолог), Димитрина Митрева (психолог) и Орлин Баев (психолог).

Място на провеждане: гр. Варна, ул. „Родопи” № 6

Такса участие: 700 лева

Обучението е подходящо за лекари, психолози, стоматолози, специални педагози, логопеди и студенти от изброените специалности.

Телефони за допълнителна информация и записване:
0888/452828 (Кремена Ненкова, член на БАХХ, отговорник за филиала на асоциацията в гр. Варна) и 0887/114646 (Орлин Баев, международен секретар на БАХХ).

 

e-mail:  knenkova@gmail.com

             orlinbaev@gmail.com

 

 

Comments are closed