ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА- гр.Варна 01.2020-05.2020- Отложен

 

 

 

 

Loggo Bahh              БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ

 

организира

ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА

обучението е акредитирано от Европейското Дружество по Хипноза (ESH)

130 академични часа

24.01.2020 г. – 31.05.2020 г.

гр. Варна

Всички обучения се преустановяват до всигане на извънредното пположение в страната.Нови дати ще бъдат публикувани.

 

Програма на обучението:

 • Психотерапия – същност и методи.
  Място на хипнозата и хипнотерапията сред останалите психотерапевтични подходи.
 • Сугестия в будно състояние.
 • Личностни особености и податливост на хипноза – въпросник.
 • Концепции за хипнозата – като променено състояние на съзнанието, усвояване на навик, отговор на очакване, влизане в роля, социално-психологически подход, нео-теории, еклектични подходи.
 • Определяне податливостта на хипноза. Подготовка на изследваното лице, клиента, пациента. Внушение и хипноза. Рапорт. Въвеждане в хипноза. Задълбочаване на хипнозата. Извеждане от хипноза. Ратифициране на хипнозата.
 • Феномени на хипнозата – погълнатост; дисоцииране; идеомоторни сигнали; автоматично писане и рисуване; хипнозни сънища; буквалност; трансова логика; халюцинации; регресия във възрастта; прогресия във възрастта; обeзболяване; хипермнезия; амнезия; пост-хипнозни внушения.
 • Автогенен тренинг.
 • Мускулна релаксация.
 • Хипнозата в стоматологичната практика.
 • Хипноза с деца.
 • Етични и юридически въпроси при използването на хипноза. Сценична хипноза.
 • Индикации и контраиндикации за хипноза и хипнотерапия.
 • Професионални организации по хипноза по света и в България.

Продължителност на обучението:  

130 академични часа в периода: 24.01.2020 г. – 31.05.2020 г. :
24/25/26.01.2020 г.,
14/15/16.02.2020 г.,
28/29.03.2020 г.,
24/25/26.04.2020 г.
29/30/31.05.2020 г.

от 10.00 ч. до 17.30 ч.

Лектори:
Калин Цанов (психолог),
Димитрина Митрева (психолог)
Орлин Баев (психолог).

Място на провеждане:
гр. Варна, ул. „Родопи” № 6

Такса участие: 700 лева

Обучението е подходящо за лекари, психолози, стоматолози, специални педагози, логопеди и студенти от изброените специалности.

Телефони за допълнителна информация и записване:
0888/452828  (Кремена Ненкова, член на БАХХ).

e-mail:  knenkova@gmail.com

Comments are closed