ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА – гр. Велико Търново -Април 2020 – нови дати след вдгане на извънредното положение ще бъдат обевени

 

  Loggo Bahh

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ

организира

ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА

обучението е акредитирано от Европейското Дружество по Хипноза (ESH)

130 академични часа

03.04.2020 г. – 25.10.2020 г.

гр. Велико Търново

Всички обучения се отлагат до вдигане на извънредното положение в страната.нови дати ще бъдат публикувани.

 

 

 

Програма на обучението:

 • Психотерапия – същност и методи. Място на хипнозата и хипнотерапията сред останалите психотерапевтични подходи.
 • Сугестия в будно състояние.
 • Личностни особености и податливост на хипноза – въпросник.
 • Концепции за хипнозата – като променено състояние на съзнанието, усвояване на навик, отговор на очакване, влизане в роля, социално-психологически подход, нео-теории, еклектични подходи.
 • Определяне податливостта на хипноза. Подготовка на изследваното лице, клиента, пациента. Внушение и хипноза. Рапорт. Въвеждане в хипноза. Задълбочаване на хипнозата. Извеждане от хипноза. Ратифициране на хипнозата.
 • Феномени на хипнозата – погълнатост; дисоцииране; идеомоторни сигнали; автоматично писане и рисуване; хипнозни сънища; буквалност; трансова логика; халюцинации; регресия във възрастта; прогресия във възрастта; обeзболяване; хипермнезия; амнезия; пост-хипнозни внушения.
 • Автогенен тренинг.
 • Мускулна релаксация.
 • Хипнозата в стоматологичната практика.
 • Хипноза с деца.
 • Етични и юридически въпроси при използването на хипноза. Сценична хипноза.
 • Индикации и контраиндикации за хипноза и хипнотерапия.
 • Професионални организации по хипноза по света и в България.

 

Продължителност на обучението:  130 академични часа в периода: 03.04.2020 г. – 25.10.2020 г.

03/04/05.04.2020 г.,
09/10/11.05.2020 г.,
13/14.06.2020 г.,
25/26/27.09.2020 г.
23/24/25.10.2020 г.

от 10.00 ч. до 17.30 ч.

Лектори: Калин Цанов (психолог), Димитрина Митрева (психолог) и Илка Арнаудова (психолог).

Място на провеждане: гр. Велико Търново, ул. „Александър Стамболийски“ 3, ет. 3.

Такса участие: 700 лева

Обучението е подходящо за лекари, психолози, стоматолози, специални педагози, логопеди и студенти от изброените специалности.

Телефони за допълнителна информация и записване: 0887/851821 (Илка Арнаудова, член на БАХХ, отговорник за филиала на асоциацията в гр. Велико Търново) и 0899/469099 (Калин Цанов, председател на БАХХ).

e-mail:  ilka_arnaudova@yahoo.com

Comments are closed