ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА-гр.Пловдив-стартира:28.01.2023

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ

Loggo Bahh

организира

ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА
140 академични часа
гр. Пловдив
28.01.2023 г. – 17.09.2023 г.

обучението е акредитирано от Европейското Дружество по

Хипноза (ESH)

 

Програма на обучението:
 Психотерапия – същност и методи. Място на хипнозата и
хипнотерапията сред останалите психотерапевтични подходи.
 Сугестия в будно състояние.
 Личностни особености и податливост на хипноза – въпросник.
 Концепции за хипнозата – като променено състояние на
съзнанието, усвояване на навик, отговор на очакване, влизане в
роля, социално-психологически подход, нео-теории, еклектични
подходи.
 Определяне податливостта на хипноза. Подготовка на
изследваното лице, клиента, пациента. Внушение и хипноза.
Рапорт. Въвеждане в хипноза. Задълбочаване на хипнозата.
Извеждане от хипноза. Ратифициране на хипнозата.
 Феномени на хипнозата – погълнатост; дисоцииране; идеомоторни
сигнали; автоматично писане и рисуване; хипнозни сънища;
буквалност; трансова логика; халюцинации; регресия във
възрастта; прогресия във възрастта; обeзболяване; хипермнезия;
амнезия; пост-хипнозни внушения.
 Автогенен тренинг.
 Мускулна релаксация.
 Хипнозата в стоматологичната практика.
 Хипноза с деца.

 Етични и юридически въпроси при използването на хипноза.
Сценична хипноза.
 Индикации и контраиндикации за хипноза и хипнотерапия.
 Професионални организации по хипноза по света и в България.
 
Продължителност на обучението:  140 академични часа в периода
28.01.2023 г. – 17.09.2023 г. от 10.00 ч. до 17.30 ч.
(28/29 януари,
11/12 февруари,
11/12 март,
09/09 април,
13/14 май,
10/11 юни 
16/17 септември 2023 г.

Лектори: Калин Цанов (психолог), Димитрина Митрева (психолог),
Елена Атанасова (психолог) 

Място на провеждане: гр. Пловдив

Такса участие: 840 лева

Обучението е подходящо за лекари, психолози, стоматолози,
специални педагози, логопеди и студенти от изброените специалности.
Телефони за допълнителна информация и записване:

0878/50-27-30 Елена Атанасова (член на БАХХ, отговорник за
филиала на асоциацията в гр. Пловдив)

и 0899/469099 Калин Цанов, (Председател на БАХХ)

e-mail:  elen_atanasova@abv.bg

Comments are closed