ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА – гр. Пловдив Юни 2021

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ

организира

ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА
135 академични часа
гр. Пловдив
05.06.2021 г. – 12.12.2021 г.

обучението е акредитирано от Европейското Дружество по

Хипноза (ESH)

Програма на обучението:

 •  Психотерапия – същност и методи. Място на хипнозата и
  хипнотерапията сред останалите психотерапевтични подходи.
 •  Сугестия в будно състояние.
 • Личностни особености и податливост на хипноза – въпросник.
 • Концепции за хипнозата – като променено състояние на
  съзнанието, усвояване на навик, отговор на очакване, влизане в
  роля, социално-психологически подход, нео-теории, еклектични
  подходи.
 • Определяне податливостта на хипноза. Подготовка на
  изследваното лице, клиента, пациента. Внушение и хипноза.
  Рапорт. Въвеждане в хипноза. Задълбочаване на хипнозата.
  Извеждане от хипноза. Ратифициране на хипнозата.
 • Феномени на хипнозата – погълнатост; дисоцииране; идеомоторни
  сигнали; автоматично писане и рисуване; хипнозни сънища;
  буквалност; трансова логика; халюцинации; регресия във
  възрастта; прогресия във възрастта; обeзболяване; хипермнезия;
  амнезия; пост-хипнозни внушения.
 • Автогенен тренинг.
 • Мускулна релаксация.
 • Хипнозата в стоматологичната практика.
 • Хипноза с деца.
 • Етични и юридически въпроси при използването на хипноза.
 • Сценична хипноза.
 • Индикации и контраиндикации за хипноза и хипнотерапия.
 • Професионални организации по хипноза по света и в България.

 
Продължителност на обучението:  135 академични часа в периода
05.06.2021 г. – 12.12.2021 г. от 10.00 ч. до 17.30 ч.
(05/06 юни, 03/04юли, 31 юли/01 август, 18/19 септември, 16/17 октомври, 13/14
ноември и 11/12 декември)

Лектори: Калин Цанов (психолог), Димитрина Митрева (психолог),
Елена Атанасова (психолог), Кристина Сербезова (психолог) и Юрий
Синенко (психолог).

Място на провеждане: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” 33, ет. 3, зала
„Верона”.

Такса участие: 700 лева

Обучението е подходящо за лекари, психолози, стоматолози,
специални педагози, логопеди и студенти от изброените специалности.

Всеки участник трябва да носи предпазна маска.

Телефони за допълнителна информация и записване:
0878/50-27-30 (Елена Атанасова, член на БАХХ, отговорник за
филиала на асоциацията в гр. Пловдив) и
0899/469099 (Калин Цанов,
Председател на БАХХ).

e-mail:  elen_atanasova@abv.bg

Comments are closed