ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА – гр.Пловдив 23.02.2019 г. – 20.10.2019 г.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ

 

Loggo Bahh


организира

ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА

обучението е акредитирано от Европейското Дружество по Хипноза (ESH)

130 академични часа

23.02.2019 г. – 20.10.2019 г.

гр. Пловдив

 

Програма на обучението:

 • Психотерапия – същност и методи. Място на хипнозата и хипнотерапията сред останалите психотерапевтични подходи.
 • Сугестия в будно състояние.
 • Личностни особености и податливост на хипноза – въпросник.
 • Концепции за хипнозата – като променено състояние на съзнанието, усвояване на навик, отговор на очакване, влизане в роля, социално-психологически подход, нео-теории, еклектични подходи.
 • Определяне податливостта на хипноза. Подготовка на изследваното лице, клиента, пациента. Внушение и хипноза. Рапорт. Въвеждане в хипноза. Задълбочаване на хипнозата. Извеждане от хипноза. Ратифициране на хипнозата.
 • Феномени на хипнозата – погълнатост; дисоцииране; идеомоторни сигнали; автоматично писане и рисуване; хипнозни сънища; буквалност; трансова логика; халюцинации; регресия във възрастта; прогресия във възрастта; обeзболяване; хипермнезия; амнезия; пост-хипнозни внушения.
 • Автогенен тренинг.
 • Мускулна релаксация.
 • Хипнозата в стоматологичната практика.
 • Хипноза с деца.
 • Етични и юридически въпроси при използването на хипноза. Сценична хипноза.
 • Индикации и контраиндикации за хипноза и хипнотерапия.
 • Професионални организации по хипноза по света и в България.

 

Продължителност на обучението:  
130 академични часа в периода: 23.02.2019 г. – 20.10.2019 г.  от 10.00 ч. до 17.30 ч.
23/24 февруари 2019 г.,
23/24 март 2019 г.,
13/14 април 2019 г.,
18/19 май 2019 г.,
15/16 юни 2019,
28/29 септември 2019 г.
19/20 октомври 2019 г.

 

Лектори: Калин Цанов (психолог), Димитрина Митрева (психолог), Орлин Баев (психолог) и Елена Атанасова (психолог).

 

Място на провеждане: гр. Пловдив

Такса участие: 700 лева

Телефони за допълнителна информация и записване:
0878/50-27-30 (Елена Атанасова, член на БАХХ)
0899/469-099 (Калин Цанов, Председател на БАХХ),

email:  elen_atanasova@abv.bg

              tzanov_kalin@abv.bg

 

Comments are closed