ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА- гр. Пловдив 27.01.2018 г. – 23.09.2018 г

Loggo Bahh

За Първи път в ПЛОВДИВ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ
организира
ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА
обучението е акредитирано от Европейското Дружество по Хипноза (ESH)
130 академични часа
27.01.2018 г. – 23.09.2018 г.
гр. Пловдив

Програма на обучението:
– Психотерапия – същност и методи. Място на хипнозата и хипнотерапията сред останалите психотерапевтични подходи.
– Сугестия в будно състояние.
– Личностни особености и податливост на хипноза – въпросник.
– Концепции за хипнозата – като променено състояние на съзнанието, усвояване на навик, отговор на очакване, влизане в роля, социално-психологически подход, нео-теории, еклектични подходи.
– Определяне податливостта на хипноза. Подготовка на изследваното лице, клиента, пациента. Внушение и хипноза. Рапорт. Въвеждане в хипноза. Задълбочаване на хипнозата. Извеждане от хипноза. Ратифициране на хипнозата.
– Феномени на хипнозата – погълнатост; дисоцииране; идеомоторни сигнали; автоматично писане и рисуване; хипнозни сънища; буквалност; трансова логика; халюцинации; регресия във възрастта; прогресия във възрастта; обeзболяване; хипермнезия; амнезия; пост-хипнозни внушения.
– Автогенен тренинг.
– Мускулна релаксация.
– Хипнозата в стоматологичната практика.
– Хипноза с деца.
– Етични и юридически въпроси при използването на хипноза. Сценична хипноза.
– Индикации и контраиндикации за хипноза и хипнотерапия.
– Професионални организации по хипноза по света и в България.
Продължителност на обучението:
130 академични часа в периода: 27.01.2018 г. – 23.09.2018 г.  от 10.00 ч. до 17.30 ч.
27/28 януари 2018 г.,
24/25 февруари 2018 г.,
24/25 март 2018 г.,
21/22 април 2018 г.,
19/20 май 2018 г.,
16/17 юни 2018

22/23 септември 2018 г.

Лектори:
Калин Цанов (психолог),
Димитрина Митрева (психолог),
Орлин Баев (психолог) и
Елена Атанасова (психолог).

Място на провеждане:
гр. Пловдив
ул. Иван Вазов №33, ет.3
ляво крило; зала “Верона”

Такса участие: 700 лева
Телефони за допълнителна информация и записване:
0878/50-27-30 Елена Атанасова, член на БАХХ
0899/469-099 Калин Цанов, Председател на БАХХe-mail:
elen_atanasova@abv.bg
tzanov_kalin@abv.bg

Comments are closed