Основен курс по Хипноза -гр.София -22.04.2023 г. – 17.12.2023 г.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ

организира

ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА
140 академични часа
гр. София

22.04.2023 г. – 17.12.2023 г.

обучението е акредитирано от Европейското Дружество по

Хипноза (ESH)
Програма на обучението:

 • Психотерапия – същност и методи. Място на хипнозата и
  хипнотерапията сред останалите психотерапевтични подходи.
 • Сугестия в будно състояние.
 • Личностни особености и податливост на хипноза – въпросник.
 • Концепции за хипнозата – като променено състояние на
  съзнанието, усвояване на навик, отговор на очакване, влизане в
  роля, социално-психологически подход, нео-теории, еклектични
  подходи.
 • Определяне податливостта на хипноза. Подготовка на
  изследваното лице, клиента, пациента. Внушение и хипноза.
  Рапорт. Въвеждане в хипноза. Задълбочаване на хипнозата.
  Извеждане от хипноза. Ратифициране на хипнозата.
 • Феномени на хипнозата – погълнатост; дисоцииране; идеомоторни
  сигнали; автоматично писане и рисуване; хипнозни сънища;
  буквалност; трансова логика; халюцинации; регресия във
  възрастта; прогресия във възрастта; обeзболяване; хипермнезия;
  амнезия; пост-хипнозни внушения.
 • Автогенен тренинг.
 •  Мускулна релаксация.
 • Хипнозата в стоматологичната практика.
 • Хипноза с деца.
 • Етични и юридически въпроси при използването на хипноза.
 • Сценична хипноза.
 • Индикации и контраиндикации за хипноза и хипнотерапия.
 • Професионални организации по хипноза по света и в България.

Продължителност на обучението:  
140 академични часа в периода
22.04.2023 г. – 17.12.2023 г. от 10.00 ч. до 17.30 ч.
22/23 април
27/28 май,
17/18 юни,
16/17 септември,
14/15 октомври,
18/19 ноември и
16/17 декември 2023 г.
Лектори: Калин Цанов (психолог), Димитрина Митрева (психолог),
 Юрий Синенко (психолог) и д-р Георги
Милошев (стоматолог).

Място на провеждане: гр. София

Такса участие: 910 лева (авансово плащане – 210 лв, а остатъка от
700 лв. може да бъде заплатен на равни вноски до края на
обучението)
Българска Асоциация по Хипноза и Хипнотерапия
Пощенска банка
IBAN- BG12BPBI81701604313408

Обучението е подходящо за лекари, психолози, стоматолози,
специални педагози, логопеди и студенти от изброените специалности.
Записването става след предварително интервю с всеки курсист.
Успешно завършилите обучението, ще получат удостоверение от
БАХХ.

Локация:

Тъй като навигацията малко обърква (официалният адрес е -Цариградско шосе 113)
адреса който да се въведе във  GPS а е
гр. София
Ул. Иван Абаджиев 2
Ет.3
В деня на обучението ще бъде добавена и табела указващ точния офис.

Телефони за допълнителна информация и записване:
0885/136740 (Кристина Сербезова, Секретар на БАХХ), 0888/875551
(Димитрина Митрева, член на УС на БАХХ) и 0899/469099 (Калин
Цанов, Председател на БАХХ).
e-mail:  bahh.bulgaria@gmail.com

Comments are closed