ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА гр. София 24.11.2018 г. – 19.05.2019

 
Loggo Bahh
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ
организира
ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА
обучението е акредитирано от Европейското Дружество по Хипноза (ESH)
130 академични часа
24.11.2018 г. – 19.05.2019 г.
гр. София
 
 
Програма на обучението:
– Психотерапия – същност и методи. Място на хипнозата и хипнотерапията сред останалите психотерапевтични подходи.
– Сугестия в будно състояние.
– Личностни особености и податливост на хипноза – въпросник.
– Концепции за хипнозата – като променено състояние на съзнанието, усвояване на навик, отговор на очакване, влизане в роля, социално-психологически подход, нео-теории, еклектични подходи.
– Определяне податливостта на хипноза. Подготовка на изследваното лице, клиента, пациента. Внушение и хипноза. Рапорт. Въвеждане в хипноза. Задълбочаване на хипнозата. Извеждане от хипноза. Ратифициране на хипнозата.
– Феномени на хипнозата – погълнатост; дисоцииране; идеомоторни сигнали; автоматично писане и рисуване; хипнозни сънища; буквалност; трансова логика; халюцинации; регресия във възрастта; прогресия във възрастта; обeзболяване; хипермнезия; амнезия; пост-хипнозни внушения.
– Автогенен тренинг.
– Мускулна релаксация.
– Хипнозата в стоматологичната практика.
– Хипноза с деца.
– Етични и юридически въпроси при използването на хипноза. Сценична хипноза.
– Индикации и контраиндикации за хипноза и хипнотерапия.
– Професионални организации по хипноза по света и в България.Продължителност на обучението:  130 академични часа в периода: 24.11.2018 г. – 19.05.2019 г.  от 10.00 ч. до 17.30 ч.
24/25 ноември 2018 г.,
08/09 декември 2018 г.,
12/13 януари 2019 г.,
09/10 февруари 2019 г.,
16/17 март 2019 г.,
13/14 април 2019
18/19 май 2019 г.

Лектори: Калин Цанов (психолог), Димитрина Митрева (психолог) и Орлин Баев (психолог).

Място на провеждане: гр. София, кв. Овча купел, ул. „Коломан” №1, комплекс „Славия”, ет. 3, зала 302.

Такса участие: 700 лева

Обучението е подходящо за лекари, психолози, стоматолози, специални педагози, логопеди и студенти от изброените специалности.

Телефони за допълнителна информация и записване: 0899/469-099 (Калин Цанов, Председател на БАХХ), 0888/875-551 (Димитрина Митрева, член на УС на БАХХ) и 0887/11-46-46 (Орлин Баев, международен секретар на БАХХ)
e-mail:  mitreva_didi@mail.bg              
              tzanov_kalin@abv.bg
              orlinbaev@gmail.com

Comments are closed