ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА Пловдив Май2022

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ

Loggo Bahh

организира

ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА

140 академични часа

гр. Пловдив

28.05.2022 г. – 13.12.22 г.

обучението е акредитирано от Европейското Дружество по Хипноза (ESH)

 

Програма на обучението:

 • Психотерапия – същност и методи. Място на хипнозата и хипнотерапията сред останалите психотерапевтични подходи.
 • Сугестия в будно състояние.
 • Личностни особености и податливост на хипноза – въпросник.
 • Концепции за хипнозата – като променено състояние на съзнанието, усвояване на навик, отговор на очакване, влизане в роля, социално-психологически подход, нео-теории, еклектични подходи.
 • Определяне податливостта на хипноза. Подготовка на изследваното лице, клиента, пациента. Внушение и хипноза. Рапорт. Въвеждане в хипноза. Задълбочаване на хипнозата. Извеждане от хипноза. Ратифициране на хипнозата.
 • Феномени на хипнозата – погълнатост; дисоцииране; идеомоторни сигнали; автоматично писане и рисуване; хипнозни сънища; буквалност; трансова логика; халюцинации; регресия във възрастта; прогресия във възрастта; обeзболяване; хипермнезия; амнезия; пост-хипнозни внушения.
 • Автогенен тренинг.
 • Мускулна релаксация.
 • Хипнозата в стоматологичната практика.
 • Хипноза с деца.
 • Етични и юридически въпроси при използването на хипноза. Сценична хипноза.
 • Индикации и контраиндикации за хипноза и хипнотерапия.
 • Професионални организации по хипноза по света и в България.

 

Продължителност на обучението:  140 академични часа в периода 28.05.2022 г. – 13.12.2022 г. от 10.00 ч. до 18.00 ч. (28/29 май, 25/26 юни, 16/17 юли, 10/11 септември, 15/16 октомври, 19/20 ноември и 10/11 декември)

Лектори: Калин Цанов (психолог), Димитрина Митрева (психолог), Елена Атанасова (психолог), Кристина Сербезова (психолог) и Юрий Синенко (психолог).

Място на провеждане: гр. Пловдив

Такса участие: 770 лева

Обучението е подходящо за лекари, психолози, стоматолози, специални педагози, логопеди и студенти от изброените специалности.

Телефони за допълнителна информация и записване:
0878/50-27-30 (Елена Атанасова, член на БАХХ, отговорник за филиала на асоциацията в гр. Пловдив) и 0899/469099 (Калин Цанов, Председател на БАХХ).

e-mail:  elen_atanasova@abv.bg

 

 

Comments are closed