КУРС ПО ХИПНОТЕРАПИЯ – гр.Пловдив 13 октомври 2018 г. – 17 февруари 2019 г.

Loggo Bahh

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ
организира
КУРС ПО ХИПНОТЕРАПИЯ
обучението е акредитирано от Европейското Дружество по Хипноза (ESH)
90 академични часа
13 октомври 2018 г. – 17 февруари 2019 г.
гр. Пловдив
 
Oбучението е подходящо за лекари, психолози, стоматолози, специални педагози, логопеди и студенти от изброените специалности,завършили Основен курс по хипноза.

Методи на обучение: лекции, демонстрации, практически упражнения, обсъждания.

Продължителност на обучението: 
90 академични часа в периода: 13.10.2018 г. – 17.02.2019 г.  от 10.00 ч. до 17.30 ч.
13-14 октомври 2018 г.;
10-11 ноември 2018 г.;
01-02 декември 2018 г.;
19-20 януари 2019 г.
16-17 февруари 2019 г.
Място на провеждане: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” 33, ет. 3, зала „Верона”.
Такса участие: 500 лева
Група: до 20 души
Телефони за допълнителна информация и записване:
0878/50-27-30 (Елена Атанасова, член на БАХХ)
e-mail:  elen_atanasova@abv.bg
 

Comments are closed