БАХХ

Регистрация

Българска Асоциация по Хипноза и Хипнотерапия (БАХХ) е регистрирана  в Софийски градски съд  Ф.Д. No 673/2012, решение No 1  на 06.11.2012 г. БАХХ продължава и развива дейността на създадената през 1999 г. Българска Асоциация по Хипноза (БАХ).

Членове и дейност

В асоциацията членуват лекари, психолози, стоматолози, специални педагози, социални работници и студенти от изброените специалности.

БАХХ организира и провежда обучения по хипноза и хипнотерапия, семинари, супервизия и се стреми по всякакъв начин да популяризира хипозата като научен метод за психотерапия, спазвайки етичните принципи на асоциацията.

Comments are closed