Основен Курс по Хипноза 130 Академични Часа – София 2015/2016

  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ

 

ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА

130 академични часа

21.11.2015 г. – 29.05.2016 г.

гр. София

Адрес на провеждане на обучението:

гр. София, квартал Лозенец, ул”Димитър Хаджикоцев” №94, ет.7 (асансьора е до шестия етаж и след това един етаж по стълбите пеша)

Лектори:

Калин Цанов – психолог;

Димитрина Митрева – психолог;

Орлин Баев-психолог;

Юрий Синенко

д-р Георги Милошев – стоматолог.

Програма на курса:

 • Психотерапия – същност и методи. Място на хипнозата и хипнотерапията сред останалите психотерапевтични подходи.
 • Сугестия в будно състояние.
 • Личностни особености и податливост на хипноза – въпросник.
 • Концепции за хипнозата – като променено състояние на съзнанието, усвояване на навик, отговор на очакване, влизане в роля, социално-психологически подход, нео-теории, еклектични подходи.
 • Определяне податливостта на хипноза. Подготовка на изследваното лице, клиента, пациента. Внушение и хипноза. Рапорт. Въвеждане в хипноза. Задълбочаване на хипнозата. Извеждане от хипноза. Ратифициране на хипнозата.
 • Феномени на хипнозата – погълнатост; дисоцииране; идеомоторни сигнали; автоматично писане и рисуване; хипнозни сънища; буквалност; трансова логика; халюцинации; регресия във възрастта; прогресия във възрастта; обeзболяване; хипермнезия; амнезия, пост-хипнозни внушения.
 • Автогенен тренинг.
 • Мускулна релаксация.
 • Хипноза и медитация – аналогии, подобия и различия.
 • Комуникация в хипноза. Принципи.
 • Хипнозата в стоматологичната практика.
 • Хипноза с деца.
 • Етични и юридически въпроси при използването на хипноза. Сценична хипноза.
 • Индикации и контраиндикации за хипноза и хипнотерапия.
 • Професионални организации по хипноза по света и в България.

Продължителност на обучението:  130 академични часа в периода: 21.11.2015 г. – 29.05.2016 г.  от 10.00 ч. до 17.30 ч. (21/22 ноември 2015 г., 19/20 декември 2015 г., 16/17 януари 2016 г., 06/07 февруари 2016 г., 12/13 март 2016 г., 16/17 април 2016 и 28/29 май 2016 г.)

Място на провеждане: гр. София

Такса участие: 600 лева

Телефони за допълнителна информация и записване: 0899/469-099 (Калин Цанов, Председател на БАХХ), 0888/875-551 (Димитрина Митрева, член на УС на БАХХ) и 0887/11-46-46 (Орлин Баев, международен секретар на БАХХ)

email:  mitreva_didi@mail.bg, tzanov_kalin@abv.bg и orlinbaev@gmail.com

www.bahh.org

Comments are closed