Основен Курс по Хипноза 108 Академични Часа – Варна 2014/2015

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ

ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА

108 академични часа

28 Ноември 2014 – 15 Март 2015

гр. Варна

 

Методи на обучение: лекции, демонстрации, практически упражнения, обсъждания.

Начало на обучението:28 Ноември 2014 от 10.00 часа.

Продължителност на обучението: 108 академични часа
Фиксирани дати в периода Ноември 2014- Март 2015
28,29 и 30 Ноември 2014
16,17 и 18 Януари 2015
6,7 и 8 Февруари 2015
13,14 и 15 Март 2015

За повече информация и записване:

Тел.: 0888/ 87-55-51 (Димитрина Митрева, член на УС на БАХХ)
Такса участие: 450 лева

Таксата за обучение може да бъде заплатена на две равни вноски.
В цената е включено учебно помагало с текстове по хипноза.

Успешно завършилите обучението ще добият както теоретични познания, така и практически умения за работа с хипноза. Същите ще получат сертификат от БАХХ (такса за издаване на сертификат – 10 лева) и при желание ще могат да кандидатстват за членство в асоциацията.

Място на провеждане: гр. Варна

Краен срок за записване: до запълване на групата

Група: до 20 души

Предложеният курс би бил полезен за психолози, лекари, стоматолози, специални педагози,педагогически съветници, логопеди, социални работници и студенти от изброените специалности, проявяващи интерес към проблемите на психотерапията и в частност на хипнозата и хипнотерапията.
Програма на курса:

 • Психотерапия – същност и методи. Място на хипнозата и хипнотерапията сред останалите психотерапевтични подходи (3 часа).
 • Сугестия в будно състояние (4 часа).
 • Личностни особености и податливост на хипноза – въпросник (4 часа).
 • Концепции за хипнозата – като променено състояние на съзнанието, усвояване на навик, отговор на очакване, влизане в роля, социално-психологически подход, нео-теории, еклектични подходи (3 часа).
 • Определяне податливостта на хипноза. Подготовка на изследваното лице, клиента, пациента. Внушение и хипноза. Рапорт. Въвеждане в хипноза. Задълбочаване на хипнозата. Извеждане от хипноза. Ратифициране на хипнозата (50 часа).
 • Феномени на хипнозата – погълнатост; дисоцииране; идеомоторни сигнали; автоматично писане и рисуване; хипнозни сънища; буквалност; трансова логика; халюцинации; възрастова регресия; възрастова прогресия; обeзболяване; хипермнезия; амнезия, пост-хипнозни внушения (25 часа).
 • Автогенен тренинг (4 часа).
 • Мускулна релаксация (4 часа).
 • Хипнозата в стоматологичната практика (2 часа).
 • Хипноза с деца (2 час).
 • Етични и юридически въпроси, свързани с използването на хипноза. Сценична хипноза. (4 часа).
 • Индикации и контраиндикации за хипноза и хипнотерапия. (2 часа).
 • Професионални организации по хипноза на световно ниво и в България (1 час).

Comments are closed