Основен Курс по Хипноза 130 академични часа. – Варна, 2016г.

  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ

организира

ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА

130 академични часа

2016 г.

гр. Варна

 

Програма на курса:

 • Психотерапия – същност и методи. Място на хипнозата и хипнотерапията сред останалите психотерапевтични подходи.
 • Сугестия в будно състояние.
 • Личностни особености и податливост на хипноза – въпросник.
 • Концепции за хипнозата – като променено състояние на съзнанието, усвояване на навик, отговор на очакване, влизане в роля, социално-психологически подход, нео-теории, еклектични подходи.
 • Определяне податливостта на хипноза. Подготовка на изследваното лице, клиента, пациента. Внушение и хипноза. Рапорт. Въвеждане в хипноза. Задълбочаване на хипнозата. Извеждане от хипноза. Ратифициране на хипнозата.
 • Феномени на хипнозата – погълнатост; дисоцииране; идеомоторни сигнали; автоматично писане и рисуване; хипнозни сънища; буквалност; трансова логика; халюцинации; регресия във възрастта; прогресия във възрастта; обeзболяване; хипермнезия; амнезия, пост-хипнозни внушения.
 • Автогенен тренинг.
 • Мускулна релаксация.
 • Хипнозата в стоматологичната практика.
 • Хипноза с деца.
 • Етични и юридически въпроси при използването на хипноза. Сценична хипноза.
 • Индикации и контраиндикации за хипноза и хипнотерапия.
 • Професионални организации по хипноза по света и в България.

 

Лектори:

Калин Цанов – психолог;

Димитрина Митрева – психолог;

Орлин Баев-психолог.

 

Продължителност на обучението:  130 академични часа

 

Дати на провеждане:
18/19/20 Март
22/23/24 Април
3/4/5 Юни
16/17/18 Септември
15/16 Октомври

 

Място на провеждане: гр. Варна

 

Такса участие: 600 лева

 

Телефон за допълнителна информация и записване: 0888 452 828 Кремена Ненкова

 

email: knenkova@gmail.com

 

Comments are closed