Ефективна комуникация в психотерапията

Ефективно общуване в психотерапията Синхрон и водене Да изградиш синхрон (рапорт) с човека, с когото общуваш и да го поведеш, е главна предпоставка за добрата, водеща към дадена цел комуникация. Синхрон 1) Синхрон в езика на тялото – при комуникация внимателно и ненатрапчиво, незабележимо се отразява езикът на тялото на

Цяла статия…

Хипноза, НЛП, Медитация и Осъзнато сънуване

Според когнитивната наука феноменът “Хипноза” може да се определи като “влизане в роля чрез отговор на очакване”. Тоест съзнателното, с вяра очаквано и желано приемане на ролята на хипнотизиран водят до хипнотизиране, до потъване в реален хипнотичен транс. Казано по друг начин, случването на хипноза се учи и за да

Цяла статия…