Хипноза, НЛП, Медитация и Осъзнато сънуване

Според когнитивната наука феноменът “Хипноза” може да се определи като “влизане в роля чрез отговор на очакване”. Тоест съзнателното, с вяра очаквано и желано приемане на ролята на хипнотизиран водят до хипнотизиране, до потъване в реален хипнотичен транс. Казано по друг начин, случването на хипноза се учи и за да

Цяла статия…