Хипнотична лингвистика

Забележка (disclaimer): В настоящата статия предлагам езикови модели, присъщи на индиректната, разговорна хипноза, медитативния език, продажбените умения (в приспособена за тях форма), майсторското ораторство, мотивационното говорене и въобще, въздействащата лингвистика от всяко ниво и сфера на човешкото общуване. Описваните теоретични постановки са насочени предимно към занимаващите се с психология, когнитивна наука, психотерапия и хипнотерапия. Практическите примери, освен за тях, са подходящи и за мотивационни оратори, мениджъри, целящи вдъхновяване и харизматично присъствие всред екипите си, писатели, журналисти, търговци, водещи медитация, както и за търсещите самопознание люде. Принципите, изложени в статията, се базират на два противоположни „потока“ в отношенията съзнавано – несъзнавано: (1)от ирационалното, но наситено с дълбок еволюционен потенциал несъзнавано, към логичната и подредена, рамкирана относителност на съзнаваната норма и (2) от рационалната скептика и консенсуса за социална реалност, към естествено присъщите, имплицитни ирационалности на несъзнаваното. Този именно втори „поток“ загатвам в текста си по-долу. За целта на представянето си на хипнотичния език, в изложението ползвам и познанията си по Ериксонова хипноза/ Милтън НЛП модел, но идейната подложка на езиковите модели в преобладаваща степен се основава на споменатите принципи, както и на достиженията на когнитивната наука и психоанализата, предлагащи богати изследователски резултати (изследвания, провеждани на съвсем различен принцип, но припокриващи се семантично по отношение на когнитивните изкривявания /когнитивна наука/ и защитните механизми /психоанализа/), описващи отношенията съзнание – несъзнавано. Споменатите езикови модели са централни, но са възможни много допълнения.

Нещо изключително важно – когато говоря или пиша през описваните по-долу хипнотични модели, го правя през вдъхновено – интуитивната си способност, а конкретно и формално операционалния ум и неговите познания ми служат единствено като формален инструмент за проява на въпросната интуитивност. Затова твърдя, че само едното механично познание на хипнотичния изказ не е достатъчно, тъй като то се явява само проводник на една по-висша когнитивна функция – интуицията. Аз самия, когато водя хипноза, нидра, медитация, се осланям предимно на паралелната, многоканална работа на ума си – а това е определението за интуиция на когнитивната наука.

Хипнотичната лингвистика е неутрален инструмент. В „ръцете“ на чистия и високо нравствен човек, тя се превръща в особено силен помощник на терапевтичната промяна. Хипнотичната лингвистика е като нож – с него човек може да си отреже ябълка, хляб, да разтвори залепналите страници на книга, да направи дупчица в пръстта, за да засее цвете, да направи животоспасяваща операция, както и да навреди. Инструментът е чудесен, но за какво се употребява, зависи от ползващия го! Някои ползват хипнотичния език с цел манипулация – за мен това е незаслужаваща вниманието кауза… За себе си мога да кажа откровено, че съм изключително слаб манипулатор, а каквото знам и прилагам, се стремя да бъде в синхрон със сърдечния разум и Дхарма/ законите на Битието.

…………………………………………………………………………………………………………………
В хипнозата и хипнотерапията индиректният, неясен и заобикалящ съпротивите изказ, обикновено се именува Милтън модел (НЛП) или Милтън Ериксонова хипноза/ терапия, в чест на този прочул се хипнотерапевт от двадесети век. В статията си споменавам и негови езикови модели, но преди всичко следвам два главни, взаимодопълващи се психотерапевтични принципа, както и изследванията на когнитивната наука и психоанализата, от които извличам конкретните езикови хипотични модели. Двата централни, принципни “потоци” – когато в холистичната (цялостна) психотерапия се работи основно с цел преобразуване на маладаптивните автоматизирани изкривявания, в посока  от несъзнаваното към съзнаваното, се ползват принципите на здравата логика и връзката с консенсуса за социална реалност, в процеса на когнитивно реструктуриране, както се нарича в когнитивно поведенческата терапия. В НЛП същият експлициращ логическите грешки, сривове, отклонения, заблуди и защитни механизми процес се назовава мета модел. В добавка на логическата връзка с реалността и неутрализиране на маладаптивните вярвания, когнитивното реструктуриране спомага и залагането на здрави нови модели/ вярвания.Когато в холистичната, фокусирана в ефективност психотерапия се работи основно с цел залагане на нови адаптивни вярвания, в посока от съзнаваното към несъзнаваното (дългосрочната памет), се ползва хипнотичният език, заобикалящ, париращ, объркващ и неутрализиращ невротичните съпротиви, така че да бъдат създадени подходящи когнитивно – афективни модели, убеждения/ сценарии, присъстващи стратегически устойчиво в дългосрочната памет. Убеждения, осигуряващи психично здраве и благосъстояние. Хипнотичният език ползва естествените и присъщи на имплицитната психодинамика когнитивни изкривявания и защитни механизми с терапевтична цел. В добавка на такова залагане, хипнотичната лингвистика, когато е ползвана от вещ специалист, в процеса на ефективна психотерапия, разгражда старите, неефективни вярвания/ когнитивни сценарии.  Тоест, на определени хоризонтално семантични плоскости, противоположните посоки на двата току що споменати вектора на психични движения, припокриват успоредно функционалността си в психодинамиката съзнавано – несъзнавано, но по коренно различни начини.

1)      Директна илюзия за избор:

–          „Не знам дали искаш просто да се отпуснеш, или подсъзнанието ти силно иска да те поведе към все по-дълбок транс!“

–           „Можете да си купите този продукт сега или след малко, когато сега чувствате ползата и обаянието от притежаването му!“

–          „Докато тялото се отпуска, умът може да го последва, или пък докато умът потъва в покоя между мислите, мускулите могат все повече да релаксират. Има ли значение дали е първо яйцето или кокошката, когато сега спокойствието така приятно залива цялото ти същество!“

Наслагване на илюзия за избор с утилизиране на съпротивите:

–          „Колкото повече съзнанието ти мисли и се съмнява, толкова повече тялото и подсъзнанието ти могат или да те потапят във все по-дълбоко състояние на лечебен транс, докато съзнанието ти просто ги последва, или сега се довери на отпускането в спокойствието!“

–          „Не е нужно старият модел на мислене да иска да се промени. Толкова естествено е той да се отпусне в малкия си патерн, докато всичките ти клетки осъзнават естествената лекота на промяната. Колкото повече старият модел се бори или не, толкова повече новият засмуква енергията му в себе си. Когато не е нужно да осъзнаваш, че всяка съпротива пред промяната е безплодна, можеш или да и се довериш, докато тя спокойно се случва, или да оставиш подсъзнанието си да я реализира с лекотата, с която кара хиляди операции в секунда да се случват в теб!?“

Времева илюзия за избор и внедрена команда:

–          „Можете да почувствате удоволствието тази кола да е ваша още сега, като ползвате лизинговата ни схема или пък, съзнавайки непреодолимия ѝ чар, да усетите как я искате още повече, така че да намерите начин да е ваша още по-скоро и в брой. Защото виждам, че знаете, че я искате, както и тя иска вас, нали!“ (плюс „четене на мисли“, анимиране и въпросът „нали“, създаващ сугестивен процеп в съзнанието.)

–          „Не знам дали искаш да се разтвориш в състоянието на потенциал сега, докато си припомняш усещането от предните пъти, когато си бил в него, или доверявайки се на присъствието му, след малко още по-дълбоко да го оставиш да залее ума и тялото ти.“

–          „Докато сега си седиш тук, така спокойно залят от свежата самоувереност, тялото ти вече знае как след малко, когато си поемеш дълбоко свежия въздух пред кабинета ми, ще почувстваш тази удивителна вълна от спокойствие, която ще бъде с теб във всяко сега в живота ти!“

2)      Четене на мисли:

След прочитане на финия невербален и жестомимичен език и цялостно вчувстване в емоционалността на човека, изказване на повече или по-малко точни твърдения:

–          „Докато тази мисъл прихваща вниманието ти, знам колко лесно можеш да останеш в непривързаното спокойствие, наблюдавайки я и оставяйки я да отминава…“

–          „ Знам, че знаеш, че знам как да ти помогна!“

–           При наблюдавано съмнение: „Сега, потапяйки се напълно в тази скептика, можеш да я разшириш още, до край – отдръпвайки се от цялата картина, виждаш как ти сам я сътворяваш по навик, нали? …“

–           При предлагане на стока или услуга: „Виждам, че търсите нещо специално, което да подхожда на добрия ви стил – позволете да асистирам избора ви!“ – адресирано към изискан и интелигентен клиент, през синхрон в езика на тялото, лексиката и културата…

3)      Причина и следствие – актуални или илюзорна корелация, утилизиране на съпротиви:

–          „Колкото повече се отпуска тялото, толкова повече го следва все по-забавеното сънно дишане и спрелия ум, сега когато това вече се случва, без значение дали съзнателно го искаш или просто оставяш мира на спокойствието да те залее…“

–          „… и докато чуваш клаксоните да кънтят, можеш да почувстваш как моят глас те обгръща в сфера на тихо спокойствие…“ (утилизираща създадена корелация).

–          „Колкото повече оставяш всяка мисъл да преминава и се потапяш в самата сърцевина на тази болка, толкова повече тишината на спокойствието залива, а когато няма кой да определя дали това усещане е болка или удоволствие, чистата енергия на дълбокото и светло самообладание помита всеки остатък от ума и потапя във все по-дълбок транс с всяко следващо, все по-фино, сънно – медитативно издишване… Да, точно така!“

–          „Докато този невротичен смях гъделичка и те кара да потрепваш, веселото усещане така приятно погалва и този страх зад смеха, който с всяка моя дума все по-дълбоко посрещаш и прегръщаш със силата на любящото си сърце. Смехът е добре дошъл, когато векторът на посоката му при всяко издишване автоматично се насочва през дълбочината на този леко дълбок или все по-дълбок транс, към светлото доверие, успокояващо уплашеното дете в теб сега, при всяка моя дума, все по-дълбоко сливащ се с доверието, преобразуващо енергията на страха в силата на любовта…“ (утилизиране съпротивата и свързване и пренасочване на acting out на невротичния смях, с тревожността зад него и чрез сугестираната промяна на отношението към нея, преобразуването и до целевото себедоверие).

–          „В объркването и ужаса на подскачащия и немъдър, но за сметка на това пък, инатлив его ум, седи смисълът на това да признаеш слабостта си, прегръщайки страха си от безпомощността, за да се роди сега истинната сила на духа ти. Затова, колкото си по-объркан, можеш просто да позволиш на приемането, идващо от душата ти, да се случи така сигурно, както е сигурно, че слънцето утре ще изгрее.“

–          „Именно, точно в този момент, чувствайки се така изнервен и уплашен, имаш необходимите съставки от страх и неизвестност, за да съградиш смелостта си, която нараства с всеки дъх!“

–          „Колкото по-трудно ти е да потънеш в радостта на транса, толкова по-стабилно и лесно се научаваш да го правиш с всеки следващ път – колкото от по-далеч тръгваш, по-далеч стигаш!“

–          „Да, не е нужно потъването да е в дълбок сън, когато изследванията показват, че лекият и среден транс дават с пъти по-добри резултати!“

4)      Свръхобобщаваща индукция (изгубен преформатив)

–           „Спомни си моментите, в които си успявал. Колко несигурен беше тогава в успеха си, както и сега си несигурен, но чувствайки се сигурен в несигурността си, тази сигурност за пореден път те води до успеха ти, без да е нужно да правиш друго, освен да приемеш несигурността си уверено!“  (пренос на себедоверието от единични случаи в глобален, преформулиращ отношението към несигурността подход, водещ  до сигурно справяне).

–          „Иван е човек и се е справил с тревожността си. Аз съм човек и съм се справил с букет от тревожни синдроми и симптоми. Ти си човек и ще се справиш с тази добра и насочваща стъпките на живота ти в пътя на силата  тревожност, бързо и сигурно или още по-бързо и сигурно, когато следваш всяка стъпка от пътя си, фокусиран в разумното доверие по пътя на душата си!“

–          „Никола Тесла е гений. Всеки е роден талант и когато човек трансформира облаците на страха в чистото небе на самоувереността, слънцето на гения ти започва да знае накъде да насочи уникалността на талантите ти сега, когато ги разкриваш, при това спокойно приемане на напрежението, освобождаващо потенциалите на светлината ти!“

5)      Неясна дедукция (труизми, понятийни аксиоми)

–          „Всички хора могат да се променят, както сега се случва все по-силно и в геометрична прогресия преобразуването в теб, сега!“

–          „Целта на живота на всеки човек се състои в това да се научи да осъзнава и обича страховете си, което освобождава потенциала на духа му! Ето, ти вече го правиш!‘

–          „Знаеш, че тук в теб дреме потенциал, който се събужда, докато  сега заспиваш в дълбоко блажен транс или съзнателно се отпускаш в съня, от който изплува потенциалът ти от безброй възможности и една различна визия като творец на самия себе си…“

–          „Всеки, домогнал се до повече от десетте процента мозъчен потенциал, с които обикновеният човек функционира, е талантлив. Всеки, събудил повече от двадесет процента от потенциала си, е гений. Медитативният транс е пътят към потенциала ти, можещ да се справи с тези твои предизвикателства. Сега виждаш, че нямаш проблеми, а само прекрасни възможности, водещи те към разкриване на ресурса ти, нали?!“

6)      Утилизиращ синхрон, получаване на несъзнавано съгласие и водене – шумове, мислене, съпротиви, усещания, емоции

–          „… и сега, чувайки шума от тази машина, разбиваща стария бетон, това усещане за разчупване на старите модели на навика отваря толкова свободно пространство за залагане модела на един силен и красив живот – чувстваш това, нали?!…“

–          „Да, именно това потрепване на лицето е израз на все по-пълното отпускане в ресурсите на транса…“

–          „Както стъпалата ти са стабилно стъпили на земята, а главата все по-притегляна от тази мека облегалка надолу в съня, така и приятният допир на дланите ти до кожата на дивана, сега водят до все по-стабилно и приятно потъване в този стабилно и приятно установяващ се, средно дълбок или просто радостно и дълбоко плаващ в потенциала ти транс…“

–          „Тази скептика на малкия ум, която те кара да мислиш, е толкова добре дошла, колкото и потъването в широкото пространство на лечебния транс сега обгръща мисленето и колкото повече съзнанието мисли, толкова повече вълните на потъването в океана от топъл и приятен транс разтварят пяната на ума и мисленето до спокойствието на дълбочината ти. Защото плитките води се пенят, докато спокойствието на дълбочината е тихо – да, точно тази тишина на уютното спокойствие, мхм!“

Утилизиране на всички възможни настоящи и бъдещи избори, реакции, поведения, мислене и насоки 

–          „ …и всеки път, когато навикът за негативно мислене и гняв започне да се промъква, автоматично този дълбок мир, в който си сега, ще се задейства така непринудено, както слънцето свети, когато стопля и успокоява душата ти. Колкото повече за в бъдеще старият гневен патерн се опитва да се промъква, толкова повече ще бъде помитан от програмата за естественото самообладание, на меката и светла топлина на спокойствието ти…“ (утилизиране на бъдещ relapse, внедрена команда през разговорно-неформална техника на замаха /swish pattern/).

–          Не е нужно да осъзнаваш, че подсъзнанието ти вече знае как това състояние на любяща благост ежедневно и ежесекундно се свързва с оценяването, благодарността и радостта от най-малките неща в живота ти, докато вече е неизменна част от световъзприятието ти все повече за в бъдеще, когато го знаеш подсъзнателно сега. (свързване и пренос на настоящото осъзнаване на състоянието на благодарна радост, с бъдещото и преживяване като състояние на съзнанието, чрез внедрена команда за утилизиране на бъдещо световъзприятие).

–          „Да, точно докато сега в тази тишина чуваш мира или в шумовете, които може да се появят, вътрешното ти спокойствие става още по-силно, в спокойния утихнал смирено ум или в окото на бурята, в покоя в ядрото на вихрушката си от мисли, който разтапя естествено всяка мисъл, или пък в това релаксирано усещане, което погалва всяко възникнало напрежение, по всяко време, в транса или в ресурсното състояние на все по-дълбокото сливане със Себе си, можеш да доловиш сигурността си или да се насладиш на автентичното и присъствие, каквото и да се случва сега и във всеки миг от живота ти!“

–          „Както телефонът ти звъни с тази приканваща да натиснеш зелената слушалка мелодия, но не го правиш, уважавайки личното си пространство и време, така и когато в живота си естествено и невинно можеш да дадеш отказ, защото си вярваш и се уважаваш!“

7)      Вмъкнати през размиващо логиката (трансово) говорене внушения (внедрени команди)

–  „Колкото повече не знаеш, през липсата на его контрол, се ражда самообладанието на духа ти, познаващо сигурността на самоувереността ти, автентично присъстваща и в най-предизвикващите те катаклизми, а още повече при ежедневните предизвикателства!“

–          „Колко лесно е да се обикнеш, знаейки че само когато се обичаш, можеш да даваш обич и на другите, сега когато сякаш с щракване с пръсти, устойчиво се преобръща визията ти за това, че за бъдеш добър човек, е нужно първо да бъдеш добър към себе си, а понякога по-твърд и поставящ граници към другите. Както сега, така отпуснат не е нужно съзнателно да правиш това преобръщане, когато подсъзнанието ти го залага и закодира завинаги, така и в живота си можеш спокойно да чуваш нормалните житейски откази, без да ги приемаш лично, а спокойно и асертивно – виж и почувствай колко спокоен си, когато го правиш, да!“

–          „Докато потъваш в спокойствието на транса, в който самоувереността е естественото ти състояние, подсъзнанието ти знае как да заложи в теб увереността, че провалите са само долини по пътеката към още по-високи върхове на успехи. Долини, през които можеш да преминаваш така спокойно и без съжаление, точно както преминаваш през върховете на постигането – еднакво уверен и смиреномъдро пълен със светлината на огъня си!‘

–          „Не знам дали можеш да станеш смел сега, докато ме слушаш, или ще бъдеш смел постоянно, като състояние на съзнанието си, когато сега или след малко или още по-скоро, силата ти, бликаща извътре, те намери!“

8)      …нали?!

–          „Знам, че част от теб се съмнява и я е страх от състоянието на смело спокойствие, докато огромна част от мотивацията ти знае, че смелостта ти неизбежно става част от теб, нали?!“

–          „Ако искаш да се промениш съзнателно, то и по-голямата част от несъзнаваното ти би поискала да го направи или вече го иска, нали?!“

–          „Знаеш, че аз знам, че ти не знаеш как подсъзнанието ти мощно желае спокойствието, което нахлува в себеусещането ти като вода през всяка пролука, докато събори малкия бент на вехтите разбирания, нали?!“

–          „Когато знаеш, че си щастлив, настройвайки мирогледа си така, че да бъдеш щастлив, виждаш всяко житейско обстоятелство така, че да бъдеш щастлив, нали?!“

–          „Навътре, в морето от непознатост на подсъзнанието ти, се крият неоткритите земи на възможностите ти – така отпуснал се в трансовия процеп между будността и съня, чувстваш това, нали?!“

9)      Неясни фрази, твърдения и сравнения,  изтриващи как, кога, къде, кой, колко

–          „Някъде, в далечните степи, живеел един мъдър старец, който бил така щастлив! Той постоянно повтарял: „Слава Богу за всичко – и за скръбта, и за радостта!“. Каквото и да се случело, той казвал: „Всичко е от Бога!“ и се учел и от приятното и от трудното еднакво. Така бил постоянно и неспирно доволен и смиреномъдро щастлив!“

–          „Хората от далечните земи на мъдростта знаят, че любовта живее в човека еднакво силно и постоянно. Стига да е премахнал забулващите я облаци на заблудите си, тя свети в него като слънцето на постоянната пролет, когато и където и да отиде!“

–          „Имало едно време едно момиче, което рисувало магически картини – когато нарисувало птичка, тя оживявала.  Като напишела думата „Любов“ и цялата се озарявала и стопляла всички наоколо си. Когато в тези далечни земи се появил богат човек и поискал да си купи това умение от девойката, я попитал: „Колко струва умението ти да изричаш живи слова и да рисуваш картината на живота си, сякаш си Богиня, момиче?!“ . Тя отвърнала: „Нищо не струва, господине. Нищо, освен умението да виждаш и живееш живота през душата си!“

10)   Нарушаване на физичните закони

–          „Сякаш краката ти, така натежали, потъват в пода под теб и прорастват като корени, навътре и надолу, все по-надолу!“

–          „При всяко следващо издишване тялото ти може да натежава с хиляда килограма. Точно така, с още хиляда килограма, с още толкова и още и още хиляда при това издишване… – колкото тежестта на млечния път. Странно как това отпуснато натежаване носи такова дълбоко спокойствие и сливане с радостта на Битието…“

–          „Докато ти и този особен хипнотичен стол се отпускате в състояние на транс, стените интересно как се накланят, размивайки пространствените параметри, времето започва да тече назад, към спомените от детството ти…“

–          „Да, в хипноза/ медитация съзнаваш как можеш едновременно да бъдеш безкрайно голям, колкото цялата Вселена и безкрайно малък, колкото микрочастица, бидейки навсякъде в целия мултивърс с безкрайните му възможности. Тогава има ли значение разширяваш ли се, докато се фокусираш над Себе си, или се съсредоточаваш, докато се сливаш с безграничността си, когато бидейки там, в този удивителен транс, знаеш че съзидаваш живота си!“

11)   Анимиране и свръхактивен детектор на интенционалност ( Hyperactive agency detection device – cognitive science of religion (Barrett), пожелателно и магическо мислене.

–          „Сега, държейки в дланите си това шишенце с бахови капки, усети как джанката те погалва с клонките си – сякаш соковете и потичат в теб. Колко добре дошъл е страхът от загуба на контрола сега, когато слял се с тази лечебна енергия на джанката и трепетликата, се превръща в прегръщане на непознатото и наслада от здравото поемане на риск. Как ли, в тази чудотворна лечебна гора, белият кестен като енергиен стълб протича през съществото ти сега, докато промяната е сигурна, в този притихнал ум, отвъд  контрола на мисленето, в полета на интуитивното боговдъхновение. Сякаш камшикът на агримонията с един удар разсича и събаря външните ти маски, водещ те до все по-дълбок допир до автентичността ти, в която слял се с мощта на ореха, можеш да благуваш в самостойната си самоувереност, докато силата на вярата ти обгърне всичко със заряда си от съзнателен дълбок, все по-дълбок мир. Чувстваш ли или позволяваш на доверието в майката природа да те обгърне с вълшебния аромат на този букет от лечебни енергии, които са в теб все по-дълбоко сега и ще бъдат с теб във всяко следващо сега, във всеки миг от живота ти!…“

–           „Ето, срещата с тигъра на подсъзнанието ти, в агресивния рев на който можеш да се разтвориш, знаейки, че той си ти, се превръща в дълбоката сила на себезаявяващата се, огнена мотивация, която винаги е била с теб. Няма нужда да се страхуваш от този рев, когато можеш да почувстваш с всеки квант от аурата си как той е дълбока част от теб, сега когато решително проправяш пътя си през живота, виждащ през очите на тигъра в теб! Колко е вдъхновяващо така да обичаш решителните действия – да, точно така!“

–          „Паднал ничком пред  духовния си Учител, със смирено притихнал ум и дълбоко отпускане в този медитативен транс, може да почувстваш как мъдролюбието му потича през теб, като слива виделината на ума, красотата на словото, любовта на сърцето и силата на волята си с теб. Колкото повече така общуваш с Учителя си, толкова повече Бого-природата му събужда Божествената природа в теб самия – знаеш това с всяка клетка от тялото си, нали?! Колко чудесно е да провеждаш Небето, знаещ че смирената ти преданоотдаденост слива духа ти с Духа на Бога – ти, искра от огъня на безкрая. Сега, когато се идентифицираш с този Божествен Дух, няма нужда да се питаш каквото и да е, когато провеждаш благодатта му във всяка секунда от живота си. Благодат, караща те да живееш щастливо, решително, със самоувереност, идваща от висините на свръхсъзнанието ти. Поклон пред Учителя! В това доверие в безкрая на Духа му, сега вече чувстваш единството си със съзнателността на мултивърса на всяко ниво, с цялата светла йерархия от съзнателност. Да, не си се раждал, не можеш и да умреш – но единствено живееш поредната игра в поредното тяло – ти, част от Бога, извличащ опитност и опознаващ Себе си през себе си. Сега, познаващ вечността си, с тази особена смелост, извираща от боговдъхновението ти, как спокойно и светло се живее – да, именно когато се слееш със Себе си в това Самадхи, познаваш пътя и истинността на призванието в живота си – да!“

–          „Господи, моля те, изпрати ми духа си, да осъзная неслучайността на всичко в живота ми, да живея единството си с теб и йерархията на светлината ти. Моля те, изпрати ми ангел да осветява пътя ми, да насочва стъпките ми, да повдига ногата ми и просветлява ума ми, когато тъмата ме обхване, да урежда обстоятелствата в живота ми така, че да работя за идването на царството ти на земята! Научи ме, Боже, да приемам трудностите, болката и враговете си с еднаква благодарност и доволство, както и успехите, приятелите и радостта, без да отбягвам, нито да се прикрепвам нито към едното, нито към другото, знаейки, че съм ученик в школата на живота, в която ти си ме пратил, да провеждам виделината ти!“

–          „Сега, потупвайки по тези меридианни точки, знаеш как биополето ти се свързва с енергийната мрежа на Вселената. Затова сега, заявявайки страха си и приемайки го в следващия рунд от потупвания и заявявания, чувстваш как тревожността се стапя и преобразува до хармонична смелост, прегърната от Вселената, нали?!“ (кондициониране/ закотвяне чрез Техника за Емоционална Свобода)

–          „Потапяйки се все по-релаксирано в дълбок или още по-дълбок или лечебно отпускащ и пълен с ресурс транс, събери палеца на свободната си воля, резонираща с ритъма на Духа ти, с показалеца на личността ти. Чувствайки как в тази мудра на освобождението, цялата ти личност сега притихва и се отдава на ритъма на Вселената, просто се разтвори в доверието в нея. Боже, с каква лекота започва да се случва трансформацията на страха и тъгата в теб, засмукани от безграничната мъдрост и любов на Бога. Чувстваш го, а колкото и да се противи „магаренцето“ на егото, така или иначе знаеш, че тази фина виделина на потенциала ти вече лекува и погалва подсъзнанието, носеща ти смело спокойствие – да!“ (кондициониране/ закотвяне чрез кинестетична котва – мудра).

–          „Сега, дишайки биоенергийно, чувстваш как енергията ти се разширява и свързва с онзи център от спокойствие и мъдра, разумна сила, който винаги е бил опора за съществото ти.“

–          „Точно тук и сега, в ресурса на хипнотичното състояние, ядрото на съществото ти тихо нашепва познанието на сърцето за синхроничната свързаност, единство, цялостност и разумна целесъобразност на Битието!“

12)   Метафори

–          „Както героят от този разказ няма нужда да преборва ламята на страха си, а просто се сприятелява с нея и тя го понася във висините на творческото му вдъхновение, така виждайки това с вътрешното си око живо и наситено, знаеш че няма нужда да се бориш с каквото и да е в теб, а приемането на тази чудесна тревожност сега те понася в простора на възможностите ти…“

–          „Изграждането на ново отношение е неизбежно, когато то вече е заложено в теб. Да, както е заложено на едно бебе да ходи, но всяко усилие в тази посока представлява просто реализация на вече съществуващото и заложено умение да ходиш на нозете на свободата си. Ето, виж как това бебе надига глава, после тя пада. Минават месеци и то вече спокойно може да сяда. Когато пробва да стане, тупва на дупе и се усмихва весело. Пробва, пробва, пробва… не спира да опитва, водено от неимоверната творческа сила на тази програма, която сега и в теб знае, че тревожното ти състояние е само подтик за развитие нозете на любящата ти, автентична самоувереност. Ето, виж това бебе след месец или два – то се хваща за шкафа с книгите или за ръката на майка си както ти за мен и постоява неуверено на краката си. После пак тупва на земята и се ухилва весело. Но не спира да опитва… Започва да лази, да изучава възможностите и ресурсите си, още и пак и още… Докато един ден отново се придърпва с ръчичките си към някой стол и постоява така хванато право. Дори за малко пуска стола и постоява клатушкащо се на краченцата си. Пак пада. Но приема падането за нещо толкова нормално, колкото и задържанията право. Не спира да пробва, още и пак и още! Един ден, както се държи за леглото, дръпва ръчички и прави няколко нерешителни крачки, Какво гигантско усилие и огромно постижение е това само, както и ти все по-често успяваш да останеш в паниката си спокойно ползващ я като вятър по пътя на целостта ти, разтварящ платното на доверието в силата си. Ето го това същото детенце, след още само месец. То вече ходи цели няколко метра. Пада, всеки път пада. Но и продължава да опитва, с вдъхновено намерение, идващо от неотклонната решимост на една почти вездесъща упоритост и търпелива настоятелност. Така и ти не спираш да практикуваш с тези методи – проходилки и ето – вече, след само няколко сесии, знаеш и чувстваш, виждаш как всичко се променя, нали?!  Ха, ето детенцето ходи. От ден на ден, все по-уверено ходи, докато няма каквато и да е нужда да мисли как ходи, защото вече тича с радост и обич към живота. Да, както и ти вложи горивото на паниката в огъня на духа си и се превърна в решителен и смел човек. Красиво е да се живее, както сега преживяваш радостта от трансформацията си с всяка своя частица!“

–          „Колко чудесна е тази зависимост – каква удивителна храна на духа ти дава тя! Както сеячът посява житното зрънце под калната, но пълна с условия за растеж почва, така и сега свободата ти е закопана под благодатната кал на зависимостта ти. Не знам дали знаеш или просто чувстваш как ти, сеячът – творец, сега се радваш на чудесните възможности, скрити под калта на зависимостта ти.  Ето, зрънцето е посято. Ако прекалено дълго просто бъде затрупано от пръстта, то загнива. Когато обаче то умре за стария си модел на съществуване, в него се случват мощни трансформации, именно благодарение на зависимото му, затрупано състояние. За да живееш за новото, е нужно да погине старото –метаморфоза. Както и при теб сега напрежението от преодоляване на зависимостта ти, индуцира раждането на един различен, свободен, обичащ и мъдър, радващ се на живота с всяка своя клетка човек, нали?! Ето, зрънцето все по-малко прилича на първоначалното си състояние – започва да губи стария си облик – покълва. Надолу все по-дълбоко се заземява стабилно с коренчетата си, а нагоре все по-целеустремено пробива зависимото си състояние и достига слънцето на свободата си. Както и ти сега, все повече стъпвайки на нозете на здравия разум, мотивирайки се за силен и радостен живот, пропукваш стария зависим модел с помощта на любомъдрата си воля, за да се огряваш толкова често и вече ежедневно и  ежеминутно под лъчите на слънцето на духа си, в това състояние на пълносъзнато присъствие, в което дори волевото усилие става минимално в полета на вдъхновението ти. Точно така – както житният клас ражда безброй житни зрънца, така и присъствието ти в този житейски клас в училището на живота, събужда разширен потенциал и творчески дух, превърнал се в част от теб, в самия теб, за да твориш безброй креативни идеи, които спокойно реализираш! Чудесно е това преобразуване на зависимостта в свободата на любовта ти, нали?!“

13)   Прерамкиране с пародийно наводняване, смирено приемане, духовност, цялата картина, условност на гледната точка, различен контекст…

–          „Ако както досега виждаш проблема си като цвете на гроба на скъп човек, ако само сега би могъл да видиш това чудесно цвете на масата в този изискан и уютен ресторант, между теб и любимата ти, на фона на симфонията на живота ти, която обожаваш, или пък да го зърнеш с ъгъла на окото си, през погледа на вдъхновението си, докато вървиш по планинската пътека на съзнателността си, се ражда това именно осъзнаване за относителността на възприятието ти. Не е нужно да си Айнщайн, а просто да бъдеш уникалността на Себе си, за да избереш перспективата, идваща от здравето на душата ти – решително, сега когато резонираш с мира си!“

–           „Прочетете “Дон Кихот де ла Манча” още веднъж. Екипирайте се с подходящ леген за главата, тенекия за тялото. Е, вие вече си ги имате като невротични мускулни брони, но все пак… Намерете си съвременен Росинант – трабант и с него започнете да обикаляте из пустините на страховото безлюбие, белким някой доктор Дулсинео ви се върже… Не забравяйте, че умирате, само да спрете за миг невротичната въртележка и оооо, оооо кошмаааааар – тогава идват доверието и обичта. Но, те са много, много опасни, помнете го и стойте настрани от тях … Дааа, не забравяйте да четете рицарските книги – да ровите из интернет за болести. Това не е кокошо чоплене и човъркане за невротично червейче, неее – така ще знаете къде са вятърните мелници! Тогава спокойно ще можете да се свръх-фокусирате в тях и да се повъртите във въртележката на гигантската битка с чудовищата на гадните и постоянно дишащи във врата ви болести! Точно така!“

–           „Работете! Не вдигайте глава от работа! Всяко удоволствие, всеки намек за щастие, веднага затрупайте с претекста, че ТРЯБВА да се работи – много, постоянно, още повече, повече, можете да, можете, сега, още, сега, работааа! Работата може да ви е гард против гадното отпускане, против отвратителната релаксация телесна и ментална. Знаете, че в тези противни почивни дни положението става напечено, налага се да се докоснете до почивката и спокойствието… Но те са ужасни, нали?! Дори за малко застанала в тях, изпълзяват кошмарните дълбоко океански чудовища – левиатани на сигурната увереност. че се случва нещо ужасно!!! Никакво доверие в тялото, в живота, в Бога, никакво – точно така! Работа – избягайте в нея, вие сте воин на труда! “За една петилетка – две!” 🙂 Така можете да държите тези подводни чудовища далеч от погледа си – темпо, още, темпо, още! Само едно нещо помнете – в никакъв случай не се отпускайте, не релаксирайте – знаете какво се случва тогава, нали?! Затова – работа, още работа!“

14)   Сега!…

–          „Докато тези страсти раздират ума и тялото ти, можеш сега да осъзнаеш илюзорността на тази неудовлетвореност, точно както в този момент сега прегръщаш напрегнатия страх от безпомощност, карайки го да се разтопи до спокойната сила на независимостта на свободата ти!“

–          „Когато се опитваш да контролираш и следваш гласа ми така свръхвнимателно, сега можеш да осъзнаеш тежката псевдозащитна маска от свръхконтрол. Увеличи го на макс, още – виж този бутон за напрягане, от нула до шест и го завърти на 4, на 5, на 6 – още, още още. Да, точно така – сега когато почувстваш как минаваш границата и шест вече е нула, знаеш че все повече след малко или още по-приятно сега това отпускане носи дълбоката радост на сърдечното самообладание.“

–          „Дали днес вече знаеш, че подсъзнанието ти знае, че няма нужда да знаеш каквото и да било, за да живееш тук и сега, в позицията на тази нулева скорост, от позицията на която във всяко сега в живота си да провеждаш самоуверената сила на духа си – сега, когато я живееш, няма нужда да търсиш друго сега, познавайки силата на точно това сега, между тази и другата мисъл, където живееш Ти – вдъхновената самоувереност! Защото ако не тук и сега, точно сега, където и когато си, къде и кога можеш да живееш автентичната си, изначална самоувереност сега и във всяко следващо сега, във всеки миг, при най-радостните и при най-предизвикващите те случвания в живота си – сега?! Да, сега – защото има ли друг миг освен този, сега?!“

15)   Освобождаване контрола на съзнанието и работа с несъзнаваното (съзнание/ подсъзнание)– индуциране и задълбочаване работата в транс чрез заобикаляне съпротивите и обособяване на автоматичен лечебен процес.

–          Сега, докато съзнанието ти се лута от тази мисъл към тази завличаща вниманието ти мисъл, подсъзнанието ти вече прониква във все по-дълбок транс, карайки и съзнанието ти да потъне в безграничността на вътрешния мир, носещ разширението на потенциала – не знам дали съзнанието ти иска да почувства това спускане в спокойствието, разтварящо всяка мисъл в интуитивния полет на душата ти или то така или иначе се случва, когато съзнанието, подсъзнанието и свръхсъзнанието ти се слеят в сливането… Сливането с Живота, даряващ единство, свързаност, познание за неслучайната синхроничност в организма на Бога, малка но важна част от който е точно този потенциал за промяна – Ти!“

–          „Ако съзнанието ти е малка свещ, то мъдростта на несъзнаваното ти е огромно слънце! Доверявайки се на потенциала на слънцето си, знаеш че огънят е част от източника си, нали? Странно как това особено усещане те кара сега да размиеш себепредставата си от човек с малък проблем, в същество с безграничен заряд от възможности. Когато пламъчето на съзнанието се свърже със слънцето на потенциала на свръхсъзнанието, не изчезва, а преминава в тази чудна способност и светла сила на трансформацията ти от гъсеничката на проблема в пеперудата на радостния ти, самоуверен полет във виделината на метаморфозата. Не е нужно да го можеш съзнателно, когато несъзнаваното ти реализира тази метаморфоза сега, с лекота!“

–          „Когато се опитваш да преобразуваш страховете си съзнателно, приличаш на звездоброец, стремящ се да преброи мириадите звезди, 99.99% от които дори не вижда. Сега, потъвайки в този дълбок или все по-релаксиран и креативен транс, можеш да оставиш очите спокойно да се затворят и притихнат пред неимоверните възможности на потенциала ти, съзиращ милиардите звезди на възможностите ти за смирено приемане на страха едновременно – паралелно, сега когато вече тече, както в живота ти автоматично ще тече процесът на превръщане на страха ти в смелост!“

–          „Съзнанието ти има капацитет от съзнателно внимание 7 плюс/ минус 2. Несъзнаваното ти на свой ред, извършва милиони операции в секунда, без съзнателно дори да го знаеш, така както сега утилизира страха ти чрез отношението на смирено, любящо приемане. Оставяйки проблема си в ръцете на несъзнаваното/ Бога, чувстваш как тялото ти отпуснато натежава в тази дълбока релаксация, колкото и както и умът ти притихва, следвайки това все по-фино, сънно дишане. Вече усещаш прегръщането на оловото на страха със сърцатото му приемане, преобразуващо го до златото на куража ти дръзновено да обичаш и живееш силно и решително, във всеки миг от живота си!“

–          „Сега, носейки се в полета на мъдростта си, извираща от силата на безкрая ти от потенциал, можеш да осъзнаеш природата на реалния, космически човек, който си Ти, или отпускайки се във все по-съзидателен транс, да наблюдаваш как огънят му изгаря горивото на страха ти, трансформиращ го до спокойствието на Себе си. Както несъзнаваното в тялото ти осъществява милиони операции всеки миг, без дори съзнателно да знаеш за това, така сега в този още по-дълбок транс, огнената виделина на мъдролюбието разтапя въглищата на страха ти. Да, ставаш все по-решителен, с всеки следващ миг, сега и всяко следващо сега – смелост. Защото смелостта не е безстрашие, а прегръщане на страха с огъня на смиреното, мъдро сърце! Как странно и красиво те залива тази мека лава на огнената ти решимост, нали?!“

16)   Негативно…докато/ защото/ тъй като

–          „Не е нужно да правиш каквото и да е, докато пътуваш все по-навътре към Себе си!“

–          „Колкото повече недоверие изпитваш, толкова повече здравата и добра скептика може да те накара да осъзнаеш широтата на съня, докато сега логиката ти се разширява до сърдечния ти разум.“

–          „Няма защо да се опитваш да релаксираш, както няма защо да се опитваш да заспиваш или потъваш в ресурса на състоянието на транс, тъй като той сам те кара да се отпуснеш и заспиш сега в този удивителен хипнотичен сън!“

–          „Няма смисъл да се бориш със страха, вината, тъгата и гнева на тревожните си програми, тъй като смисълът на преживяването им е, отпускайки се в съня сега, да извлечеш силата си от тях, заливайки ги с приемането на сърцето си. Така неборейки се, сърцето ти вече знае пътя и посоката, която по-късно и умът ще последва автоматично. Несъпротивлявайки се, чрез ненасилието на закона на Любовта, докато сега вече чувстваш потока и през себе си в успокояването на този средно дълбок или много по-дълбок транс сега или след малко още по-навътре в себе си точно сега, страхът вече се преобразува в смелост, тъгата в мъдрост, вината в самоуверено себезаявяване, а гневът в здрава мотивация. Какво блаженство е да чувстваш това, нали?!“

17)   Разрешаващи внушения с отворен край

–          „Знаеш, че колкото повече предизвикваш страха си чрез симптомите, причинявани от този страх от страха и отпускането и загубата на контрола, в даден момент ще навлезеш в средно дълбок или дълбок транс, в който Ти като извечна същност вече владееш Себе си, преминал границата на съпротивата и скочил в бездната си от ресурс!“

–          „Колко е хубаво да се приемеш изцяло, на 100%, във всеки миг, ситуация и дейност от живота си!“

–          „Когато сега чувстваш, че всеки симптом, болка и объркване са неизменна част от пътя на себепознанието, разбираш че когато продължиш да биеш млякото, не е нужно да правиш друго, за да извлечеш маслото на опита, а просто да се насладиш на естествеността на процеса, както сега това се случва!“

18)   Риторични въпроси (на които отговорът е по презумпция „да“) и вмъкнати чрез тях внушения

–          „Човешко е да се греши и да се учиш спокойно от грешките си, така ли е?!“

–          „Затова сме хора, за да си помагаме и се учим взаимно, не мислиш ли?!“

–          „Нима човек без Бог е нещо повече от сламка в океана на заблудите си?“

–          „Има ли сполука без наука?!“

–          „Не е ли толкова нормално за човека да стъпи здраво на нозете на научната логика, колкото и нормално е да зарее духа си в полета на вдъхновението си?!“

–           „Има ли нужда да потъваш в хипноза, когато вече си хипнотизиран от невротичните социостазни сугестии и през цялото време действаш под техните команди? Няма ли да бъде хипнотерапията в такъв случай дехипнотизиране, вадене от транса, в който пребиваваш почти цял живот?!“

19)   Коани, париращи повърхностната логика и съпротиви – вмъкнати чрез тях внушения и общуване директно с подсъзнанието

–          „Магаре, което носи куп мъдри книги, си остава магаре. Колкото и да знаеш за проблема си, в даден момент осъзнаваш, че едно е да знаеш за пътя, друго е да вървиш по него!“

–          „Знанието на главата е трупане и задържане, докато на сърцето пускане и освобождаване. Когато знаеш през широкото, непривързано познание на сърцето, цялата вселена ти се покорява!“

–          „Можеш да се доближиш по пътеката към Себе си, само ако се отместиш от нея!“

–          „Защо начинаещ? Защото няма какво да губиш и можеш да ходиш по острието на бръснача и скочиш по средата на огъня на директното преживяване на нещата в живота си! Защото напредналият продължава още и още да гони илюзии и бяга от страха си, че някой ще надмине напредъка му, докато начинаещият осъзнава с цялото си тяло и сърце, че вече всичко е постигнато! Просто се е разтворил за постижението на щастието, което винаги е било там! Защото в планината на постижението намираш само щастието, което носиш в себе си – а то винаги е там, вътре, сега!“

–          „Можеш да бъдеш слаб и да си го признаеш пред всички – защото знаеш, че силата стои в слабостта на смиреното его, в мекотата на водата, която пробива скали, в гъвкавостта на разтвореното си за промени съзнание. Гъвкав като слабо дърво, което се огъва при буря, но бързо се изправя след нея, докато “напредналото” твърдо и гордо дърво бива чупено.“

–          „Умът на начинаещия има огромно поле от възможности, докато този на напредналия е рамкиран в коловозите на някой си, бил той и самият Юнг, Буда, Айнщайн или който и да е! Бидейки начинаещ, можеш да си позволиш да бъдеш Себе си, автентичен и нехаещ за сивотата на нечий консенсус за правилност!“

–          „Когато любомъдрието на съзерцанието минава през теб, няма нужда да ходиш другаде – вече си там. Няма нужда да постигаш – ти съдържаш всичко. Тогава можеш да играеш живота си – като дете. Да бездействаш в действията си – да съзерцаваш живеейки. Докато не ти съзерцаваш, а съзерцанието съзерцава теб и живота ти и забравиш малката си личност – Анатман… Защото истината е точно там и точно сега, където си, а преживяванията ти са точно тези, които точно сега са най-подходящите за теб, за растежа и разширяването на осъзнаването ти!“

20)   Субективно потвърждение, позитивен филтър и преформулиране

–          „Когато човек промени възприятието за себе си от жертва в творец на живота си, знае че онази безлюбна празнота, тъжна изоставена самотност в подсъзнанието му, от която експлоадира паническият страх, няма нужда да се изолира с опити за компенсация и бягство от нея чрез свръхконтрол, безкрайно интелектуализиращо мислене и състояние на напрегнато бягство. Вместо това човек знае, че никога не е бил жертва. Точно обратното – започва да разбира, че е благословен с преживяванията си на паника, че има уникалната възможност сам да избира реакцията си на ставащото в него и живота му, че не съществува такова житейско случване като “жертва на обстоятелствата”, а че всичко е точно на мястото си, най-подходящо за него, в точния момент и по най-добрия за израстването му начин!“

–          „Тревожното състояние тласка човека към мъдростта му! Към самоувереност, идваща от себепознание! Когато човек съумее смирено да се отпусне в страха си, тялото и душата му знаят как да извлекат тази самоуверена сила. Променя се биохимията. Променя се характерът! Вместо да търси сигурност в илюзиите на страха си, а оттам в погледите на хората през социалните си успехи на всяка цена, емоционално интелигентният човек търси сигурност дълбоко в себе си. Независима от света и хората самоувереност! Тогава и социалните успехи се случват далеч по-леко и свободно, а хората жадуват компанията на такъв относително самостоен в автентичната си смелост човек!“

–          „Когато хората съзират трудни невъзможности, аз виждам само предизвикващи ме възможности! Когато казват, че е тежко, аз виждам колко лек е кръстът ми всъщност! Там, където народът се оплаква, че няма опции за развитие, аз се смея, осъзнавайки безброя от посоки, комбинации и недокоснати потенциали, чакащи осмелилия се да ги види, вземе и обработи до красивите брилянти на свободното предприемачество и творчество! Можеш ли да бъдеш предприемач? Да видиш отвисоко, от позицията на свободната си воля безбройните диаманти – възможности, стоящи недокоснати, въпреки тълпите наоколо им?! Недокоснати, тъй като се разкриват само за високата визия, смелото сърце, острия меч на проницателния ум, решителната воля и действия…“

21)   Позитивна грешка на ясновидеца, преувеличена вероятност

–          „ Така черпещ с пълни шепи от живия извор на това ресурсно състояние, можеш да потънеш във все по-спокоен сън, доверявайки се на гласа ми, сякаш както автоматично телефонът ти се свързва безжично със системата в автомобила ти, така и мощното ти намерение за добруване сега става едно цяло с посланията, приемани директно от подсъзнанието чрез доверието в гласа ми. Да, точно така. Когато знаеш, че си роден под щастлива звезда – ти, ученикът в този време-пространствен тренажор, не е нужно да правиш нищо друго, освен да продължаваш да се учиш. Защото щастието не е дестинация, а увереността, че вървиш в правилната посока. Точно така, мхм – доверието в Себе си, да! Знаейки, че щастието, което преживяваш сега е сигурно и за в бъдеще, когато и скърбите и радостите преминаваш с еднакво благодарна сърдечна песен на ученик, извличащ смисъла от всичко, вече се смееш искрено, с меката радост на силата си. Силата да владееш живота си, живеещ го от позицията на духа си. Боже, какъв красив и вълнуващ път те чака! Нека гласът ми бъде с теб в пътя на добруването ти!“

–           „Когато сега имаш досег с доброто на духа си – добра светлина, която сянка не хвърля, има защо да се отпуснеш все по-спокойно в доверието в съдбата си. Защото нито полските цветя се тревожат за идния ден, а виж в какви прекрасни одежди са одети, нито божиите птички се безпокоят за къщя и имоти, а намират хралупи, правят гнезда и обиталища, следвайки позива на духа си. Когато в първом търсиш царството Божие, всичко туй ти се придава, а и най-малкото що имаш, в повече е, когато преливаш от любящия смисъл на смирената благодарност!“

–          „Има ли смисъл да се косиш за бъдещето, ако знаеш, че градиш битието си сега, приемайки и трудното и радостното от третата позиция на ученето и от двете поравно?!“

22)   Наслагваща се, преплетена лингвистика – когато се вплетат два, три и повече, наслагващи се един след друг и преплитащи се хипнотични модела. В повечето от дадените по-горе примери, освен конкретния езиков модел, ползвам и преплетена лингвистика.

Автор: Орлин Баев

Comments are closed