Членове

Управителен съвет

Калин Цанов, Председател
Димитрина Митрева
Катя Янкова

Международни секретари

Юрий Синенко
Орлин Баев

Обучители

Калин Цанов
Димитрина Митрева
Катя Янкова
Илка Арнаудова
Кристина Дешкова
Д-р Георги Милошев
Орлин Баев

Комисия по публикации

Димитрина Митрева
Кристина Дешкова

Електронна комуникация

Кристина Сербезова -психолог; хипнотерапевт – тел. за контакти: 0885136740
Стела Пенчева – тел. за контакти: 0883357364

Членове

Айлин Тюркел / Aylin Tjurkel/ – Турция/България  /консултативна психология/
Александра Александрова Михайлова – гр.София /логопед/
Анета Петкова Радославова -психолог, хипнотерапевт  гр.София / тел.0899219974
Анна Димитрова Пашанова
Антоанета Тихова Атанасова
Астра Балери Стоянова
Борислав Иванов – гр.София
Боряна Петрова Бонева – гр. Перник / магистър по Клинична психология и Превантивна психология/тел.0899 806503
Ваня Христова Добрева
Венета Тошкова Колева – гр.Бургас  /психолог, хипнотерапевт, НЛП Практик, училищен психолог с частна практика/
Вера Викторова Качулева – гр. Петрич / София  /логопед/
Галин Щелиянов Гандев – гр. Варна  /психолог, хипнотерапевт/
Галина Кабаджова-гр.София
Георги Иванов Георгиев
Гергана Тодорова–Маркова
Горан Иванчев Иванов
Дафина Николова Георгиева – гр. Бургас / психолог/
Даниела Георгиева Кръстева- гр.Плевен психолог
Делян Огнянов Костадинов-гр. Варна/хипнотерапевт/хипнотерапевт
Деница Георгиева Радова – гр.Велико Търново   0888188213 /Мед.Център “Невромедикс”/
Деница Славеева Каменова – гр. Стара Загора /психолог /тел. 0885 26 77 70
Димитър Цветанов Димитров – гр.Варна/хипнотерапевт  тел.0878731110
Добринка Тотева-Горанова – гр. Варна /сихолог,хипнотерапевт,позитивен психотерапевт,семейно консултиране,спортна психология/
Д-р Георги Милошев
Д-р Данаил Йосифов Овадия – гр. София  /УМБАЛСМ „Пирогов” – Клиника по Токсикология – Детско отделение/
Д-р Дарина Кирилова – гр.Бургас /хипнотерапевт, психотерапевт/
Д-р Димитър Папукчиев – гр. София 0887 663 435
Д-р Елена Динчева
Д-р Ивета Георгиева Бакалова
Д-р Красимира Иванова Алдинова – гр.Ямбол  /психиатър/
д-р Наташа Вирмозелова-  гр. Благоевград, тел. 0889579057.
Д-р Петя Тодорова Шопова
Д-р Пламен Верославов Петров
Д-р Яна Евстатиева Дочева – гр. София / Първа психиатрична клиника при МБАЛНП:”Свети Наум” ЕАД/
Д-р Яни Любомиров Стефанов – гр.Варна  /лекар, психиатър, иглотерапевт/
Евгени Мирославов Узунов
Елена Стоева Атанасова – гр.Пловдив  /психоонколог; хипнотерапевт; психотерапевт; Комплексен онкологичен център – Пловдив/
Елена Пенчукова – гр.София / психотерапевт, хипнотерапевт и фамилен терапевт/
Елеонора Петрова Велева – гр.София – кинезитерапевт;хипнотерапевт. – 0887 72 04 48
Елица Йорданова Христова-Анастасова – гр.Омуртаг  /хипнотерапевт, сертификат по “Психодиагностика”, придобити степени: “Учител по психология”,” Психолог – консултант”/
Емилия Господинова Кондева – гр.Сливен  /психиатър/
Иван Станиславов Скипарнов – гр.Варна /психолог/
Иванка Петрова Драгичева -гр. Ловеч /психолог -0888 541 522
Илиана Асенова Славова – гр.София  /”Асоциация по практическа психология и книготерапия”, психотерапевтично консултиране/
Илияна Димитрова Байрактарова
Инна Валери Иванова – гр. Тетевен
Ирена Емилова
Ирина Александровна Недялкова – гр.София  /магистър психолог, практикуващ хипнотерапевт, консултант по проблеми за личностното развитие при деца и възрастни, проблемни отношения и проблемно поведение/
Искра Николова Тодорова – гр.Варна  /хипнотерапевт, психолог/
Й.Йосиф -гр. Скопие – психолог -Македония
Камелия Богомилова Димитрова
Клара Павлова Милошева – гр.София / психолог и кариерен консултант/
Кремена Станчева Ненкова – гр.Варна / магистър психология, психолог/
Кристина Пламенова Дешкова
Лияна Георгиева Петрова – гр. София тел.0898758909
Лора Росенова Бахчеванова
Людмила Георгиева Димитрова – гр.Нови Искър и гр.Своге 0886 74 30 17
Мариела Огнянова Маринова
Мария Емилева Кръстева -гр.София психолог и др. Генетика и молекулярна биология /тел. 0884853524
Мария Иванова Несторова
Мария Койчева-Атанасова гр.Хасково /тел.0888486008
Марияна Валентинова Кирякова
Маргарита Йорданова Марчева – гр. Пловдив -клиничен психолог; хипнотерапевт-0898582882
Мая Димитрова Йорданова – гр.Казанлък  /магистър-психолог: Косултативна психология,хипнотерапевт, базово ниво по позитивна психотерапия/
Меглена  Иванова Трифонова – гр.Пловдив  /психолог, практикуващ хипнотерапевт/
Минко Стоев Хаджийски – гр.Велико Търново  /доцент д-р, преподавател по Консултативна психология – ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”/
Михаела Гронева- гр.София
Михалис Христу Шатис
Найден Стойчев Недев
Недяла Кирова Попова – гр.Несебър /медицинска сестра/
Нели Василева Бусарова – гр.Пловдив  /Магистър-психолог -ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново; ио резонансен терапевт, Институт “Хиппокампус” Будапеща, Унгария; Когнитивно- Поведенческа Терапия , Институт по екология на мисленето, София, (д-р Петър Василев); Терапия чрез приказки (работа с деца и възрастни), София, при Диана Циркова; Хипнотерапевт – БАХХ/
Нина Валериева Тодорова
Орлин Георгиев Баев
Пенка Бобева Хараланова – гр.Търговище  /хипнотерапевт, сертификат от The Milton Erickson Foundation (USA), сертификати по Когнитивно-поведенческа психотерапия, Краткосрочна фокусирана в решения терапия,Психодиагностика, Динамично интервю, специализация по Консултативна психология, обучение за асистент в метода на Психодрама. Магистър-психолог с интереси в холистичния подход и 7-годишна консултативна и терапевтична практика/
Петя Детелинова Иванова
Петя Огнянова Михайлова – гр.Велико Търново  /психолог в детска градина – ЦДГ “Соня”, В. Търново/
Петя Делчева – гр.София / консултант по личностно развитие ,себепознание и мотивация, дипломиран специалист и по йога на смех, позитивна психотерапия/
Петя Панайотова Николова – гр. София -психолог /когнитивно поведенческа терапия
Петър Георгиев Петров – гр.София /психолог и терапевт, регресивна хипноза/
Радостина Вълчева Вълчева – гр.София  /психолог/
Райна Александрова Жечева
Ралица Бориславова Василева
Ралица Валентинова Александрова
Райна Любомирова Андрова
Семра Пехливан Хюсменоглу – Турция / България /психолог-експерт към одринската полиция, обучение в когнитивна психология, хипнотерапевт/
Светла Димитрова Илиева – гр. София  клиничен психолог; когнитивно поведенческа терапия- тел. 0882 17 31 42
Светлана Богданова Блажева -гр. София  психолог   0888 43 90 38
Снежана Костадинова Стоянова-Узунова -хипнотерапевт;ЕМДР терапевт -0887934679
Силвия Борисова Цветкова – гр. Плевен -транзакционен анализ и хипнотерапия
Соня Динкова Стефанова – гр. Варна / хомеопат, хипнотерапевт/
Станислава Тодорова Василева
Станка Димитрова Стойчева – гр.Стара Загора / психологическо консултирани и психотерапия на деца и възрастни /
д-р. Стоянка Илиева Стоянова -гр.София /Дентална медицина ; хипнотерапевт -0887098699
Стефка Николова Начева
Стоянка Иванова Щетинска – гр. Бургас / психолог в кабинет за психологично консултиране и психотерапия /
Таня Бозукова
Теодор Росенов Чакъров – гр.Плевен
Тина Николаева Захариева -гр.София
Хрисияна Петрова Върбанска
Христина Краева-Стоянова
Христо Василев Генчев- гр.Варна /хипнотерапевт тел:0895729296
Христо Любомиров Райков- гр.Варна/хипнотерапевт тел 0887718356
Христо Нончев Боримечков
Цветелина Йорданова Йорданова – гр.София / семеен консултант и хипнотерапевт, кризистен център за деца, пострадали от насилие “Вяра, надежда, любов”
Юрий Алексеевич Синенко – гр.София  /психолог-педагог, хипнотерапевт, област на практика: психически и психосоматични проблеми/

Comments are closed