Метафори в Хипнотерапията

Използването на метафори в хипнотерапията е възможно и ефективно, благодарение на един от феномените на хипнозата – буквалното възприемане на казаното и преживяното. Хипнотерапевтът може да използва метафори, за да: покани клиента да види света по нов начин; даде възможност за нови знания; ръководи мисленето и поведението; покани клиента за активно

Цяла статия…

Хипнозата – техника в служба на психологията

ВЪВЕДЕНИЕ Природната и традиционна медицина включва набор от методи, техники или профилактични, диагностични, терапевтични и рехабилитационни процедури – валидирани научно, от традиция и изследвания – които са интегрирани в  Националната здравноосигурителна система. Ползва се от всякакъв вид алтернативна или комплементарна медицина, която използва традиционни или неиндустриални средства. Биоенергетичната и природна медицина разполага

Цяла статия…

Ефективна комуникация в психотерапията

Ефективно общуване в психотерапията Синхрон и водене Да изградиш синхрон (рапорт) с човека, с когото общуваш и да го поведеш, е главна предпоставка за добрата, водеща към дадена цел комуникация. Синхрон 1) Синхрон в езика на тялото – при комуникация внимателно и ненатрапчиво, незабележимо се отразява езикът на тялото на

Цяла статия…

Хипноза, НЛП, Медитация и Осъзнато сънуване

Според когнитивната наука феноменът “Хипноза” може да се определи като “влизане в роля чрез отговор на очакване”. Тоест съзнателното, с вяра очаквано и желано приемане на ролята на хипнотизиран водят до хипнотизиране, до потъване в реален хипнотичен транс. Казано по друг начин, случването на хипноза се учи и за да

Цяла статия…