Хипнозата – техника в служба на психологията

ВЪВЕДЕНИЕ Природната и традиционна медицина включва набор от методи, техники или профилактични, диагностични, терапевтични и рехабилитационни процедури – валидирани научно, от традиция и изследвания – които са интегрирани в  Националната здравноосигурителна система. Ползва се от всякакъв вид алтернативна или комплементарна медицина, която използва традиционни или неиндустриални средства. Биоенергетичната и природна медицина разполага

Цяла статия…

Ефективна комуникация в психотерапията

Ефективно общуване в психотерапията Синхрон и водене Да изградиш синхрон (рапорт) с човека, с когото общуваш и да го поведеш, е главна предпоставка за добрата, водеща към дадена цел комуникация. Синхрон 1) Синхрон в езика на тялото – при комуникация внимателно и ненатрапчиво, незабележимо се отразява езикът на тялото на

Цяла статия…

Хипноза, НЛП, Медитация и Осъзнато сънуване

Според когнитивната наука феноменът “Хипноза” може да се определи като “влизане в роля чрез отговор на очакване”. Тоест съзнателното, с вяра очаквано и желано приемане на ролята на хипнотизиран водят до хипнотизиране, до потъване в реален хипнотичен транс. Казано по друг начин, случването на хипноза се учи и за да

Цяла статия…

Основен Курс по Хипноза 108 Академични Часа – Варна 2014/2015

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА 108 академични часа 28 Ноември 2014 – 15 Март 2015 гр. Варна   Методи на обучение: лекции, демонстрации, практически упражнения, обсъждания. Начало на обучението:28 Ноември 2014 от 10.00 часа. Продължителност на обучението: 108 академични часа Фиксирани дати в периода Ноември

Цяла статия…