Същност на хипнозата

Хипнозата е състояние, което се проявява   физически и психически.   Хипнозата прилича на сън, но не е сън. Консумацията на кислород под хипноза остава една и съща като тази на будния човек. ЕЕГ- мозъчните вълни на хипнотизирания човек са същите като на буден. Хипнотизираният, например, осъзнава присъствието на други хора и всичко, което се случва по време на хипноза. При хипноза се работи по – активно с подсъзнанието  на хипнотизирания, така че да бъде по-открито за позитивна промяна на мислите, чувства и цялостното отношение към живота.

Хипнозата  законно може да се практикува  от хипнотерапевт, най- добре е той да е член на Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия – БАХХ, която единствено законно води такива обучения в България. Хипнотерапевти могат да бъдат само лица с психологическо или медицинско образование.

По време на хипноза не се губи контрол  нито над  разума, нито  над поведението или действията. Вие можете да бъдете хипнотизиран само и единствено, ако поискате, в противен случай няма как това да се случи.

Comments are closed