Терапевтични метафори за лична и професионална еволюция с Д-р Консуело Касула – 11-12.11.2023 София

 

  

Българска Асоциация по Хипноза и Хипнотерапия (БАХХ)
и Българската Асоциация за Естествена Психотерапия (БАЕП)
в сътрудничество с Европейското Дружество по Хипноза (ESH)

организират обучение:

consuelowww

Терапевтични метафори за лична и професионална еволюция

Лектор: Д-р Консуело Касула
Дати: 11-12.11.2023 гр.София

     Метафорите принадлежат към областта на индиректната комуникация, при която дума, израз,
символ или история могат да провокират съотнасянето на различни смисли към даден обект
съобразно целите на терапевта и личния опит на събеседника му.
Метафорите са стратегически терапевтичен инструмент, който ни помага да изпращаме
индиректни послания, особено в случаите, когато клиентът демонстрира съпротиви.
Двудневният работен семинар е посветен на приложението на метафори, истории, приказки и
митове, както и на други недирективни форми на комуникация. Те са разгледани като
терапевтични инструменти, които дават възможност на терапевта да отправя послания към
съзнанието и подсъзнанието на своя клиент.
Посланията, отправени към съзнанието на клиента, са част от историята, която се разказва;
посланията, изпратени към подсъзнанието, са вплетени в историята под формата на
преднамерени внушения от терапевта.

Съдържание
Работния семинар ще покрие следните теми:

 • Различните значения на думата метафора: като съкратена аналогия (в реториката) и като
  терапевтичен инструмент;
 • Сферите, от които можем да почерпим вдъхновение при създаването на метафори:
  изкуство, наука, история, легенди, флора, фауна, естествени феномени и събития,
  исторически личности, митове и приказки;
 • Метафорите, чрез които живеем: идентифициране на полето, към което принадлежат
  или към което реферират метафорите, използвани от клиентите и от терапевта: икономика,
  пространствена ориентация, география, пътешествия, онтология, природа, пространства;
 • Разпознаване на скритите значения в метафоричните описания, чрез които клиентите
  разказват за своите усещания, емоции, проблеми. Преобразуването им във водено от
  терапевта изграждане на образи.
 • Основните елементи при сътворяването на терапевтичните метафори, като се започне от
  аналогиите и изоморфизма: герои, вътрешни и външни ресурси, среда/контекст, събития,диалози…
 • Утвърдена рецепта за терапевтични метафори при проблеми от личната и професионална сфера: при индивидуална работа, при работа с двойки и семейства.

Цели на работния семинар
Участниците ще научат как:

 • Да използват и преформулират метафорите/аналогиите, с които работи клиентът, чрез водено от терапевта изграждане на образи.
 • Да създават метафори, които зареждат с повече мощ и придават допълнителна гъвкавост на индивидите, двойките и семействата.
 • Да откриват различни източници на вдъхновение – от митологията до естествените природни феномени, от личното познание до приказките.
 • Да изграждат нови метафори/истории следвайки конкретни стъпки – утвърдена рецепта за работа по най-често срещаните проблеми.

Обучението е подходящо за психолози. психиатри. зъболекари,лекари, социални работници както и за студенти в тези дисциплини.

Дата: 11 и 12  ноември 2023
час на провеждане: 10:00-17:00
Адрес: гр. София, хотел Анел, бул. “Тодор Александров” 14

Такса обучение:
190 лв. за членове на БАХХ , БАЕП и ПИСЕЛ
240 лв. за външни участници

Телефони за записване:
Кристина Сербезова- секретар на БАХХ –  0885/ 136 740 / bahh.bulgaria@gmail.com
Рени Паланска – сътрудник БАЕП  0897/338717
Елена Атанасова – обучител БАХХ 0878/ 502 730
Калин Цанов, Председател на УС БАХХ , тел: 0899/ 469 099
Орлин Баев: Основател на БАЕП  0887/114 646

Банкови сметки:
Основание за превод: Обучение ККасула ноември 2023

Получатели:
БАХХ – Банкова сметка на Асоциацията: Българска Асоциация по Хипноза и Хипнотерапия
Пощенска банка
IBAN: BG12BPBI81701604313408

БАЕП – Банкова сметка – Естествена Академия ЕООД
IBAN: BG09STSA93000027180492

Comments are closed