ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА гр.Пловдив- Март 2020- Възобновен

  

 

 

Loggo Bahh

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ

организира

ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА

обучението е акредитирано от Европейското Дружество по Хипноза (ESH)

130 академични часа

07.03.2020 г. – 08.11.2020 г.

гр. Пловдив

При допълнителни мерки за сигурност (всеки участник трябва да носи маска и да спазва дистанция)основния курс по хипноза гр.Пловдив се възобновява от 27/28 юни 2020 г. от 10.00 до 17.00 ч

 

Програма на обучението:

 • Психотерапия – същност и методи. Място на хипнозата и хипнотерапията сред останалите психотерапевтични подходи.
 • Сугестия в будно състояние.
 • Личностни особености и податливост на хипноза – въпросник.
 • Концепции за хипнозата – като променено състояние на съзнанието, усвояване на навик, отговор на очакване, влизане в роля, социално-психологически подход, нео-теории, еклектични подходи.
 • Определяне податливостта на хипноза. Подготовка на изследваното лице, клиента, пациента. Внушение и хипноза. Рапорт. Въвеждане в хипноза. Задълбочаване на хипнозата. Извеждане от хипноза. Ратифициране на хипнозата.
 • Феномени на хипнозата – погълнатост; дисоцииране; идеомоторни сигнали; автоматично писане и рисуване; хипнозни сънища; буквалност; трансова логика; халюцинации; регресия във възрастта; прогресия във възрастта; обeзболяване; хипермнезия; амнезия; пост-хипнозни внушения.
 • Автогенен тренинг.
 • Мускулна релаксация.
 • Хипнозата в стоматологичната практика.
 • Хипноза с деца.
 • Етични и юридически въпроси при използването на хипноза. Сценична хипноза.
 • Индикации и контраиндикации за хипноза и хипнотерапия.
 • Професионални организации по хипноза по света и в България.

 

Продължителност на обучението:  130 академични часа в периода:
07.03.2020 г. – 08.11.2020 г.

07/08.03.2020 г.,
11/12.04.2020 г.,
16/17.05.2020 г.,-отложена заради обевеното извънредно положение
13/14.06.2020 г.,-отложена заради обевената извънредна епидемична обстановка

– Курса се яъзобновява от 27/28 юни 2020 г. от 10.00 до 17.00 ч- допълнителна информация за дати за пропуснатото поради пандемията ще бъдат допълнително предоставени.

19/20.09.2020 г.,
10/11.10.2020 г.
07/08.11.2020 г.

от 10.00 ч. до 17.30 ч.

Лектори: Калин Цанов (психолог), Димитрина Митрева (психолог) и Елена Атанасова (психолог).

Място на провеждане: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” 33, ет. 3, зала „Верона”.

Такса участие: 700 лева

Обучението е подходящо за лекари, психолози, стоматолози, специални педагози, логопеди и студенти от изброените специалности.

Телефони за допълнителна информация и записване:
0878/50-27-30 (Елена Атанасова, член на БАХХ, отговорник за филиала на асоциацията в гр. Пловдив)
и 0899/469099 (Калин Цанов, председател на БАХХ).

e-mail:  elen_atanasova@abv.bg

 

Comments are closed