ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА гр. София -13.04.2024 г. – 15.12.2024 г.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ
Loggo Bahh

организира

ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА

140 академични часа

гр. София 

13.04.2024 г. – 15.12.2024 г.

обучението е акредитирано от Европейското Дружество по Хипноза (ESH)

 

 

Програма на обучението:

 • Психотерапия – същност и методи. Място на хипнозата и хипнотерапията сред останалите психотерапевтични подходи.
 • Сугестия в будно състояние.
 • Личностни особености и податливост на хипноза – въпросник.
 • Концепции за хипнозата – като променено състояние на съзнанието, усвояване на навик, отговор на очакване, влизане в роля, социално-психологически подход, нео-теории, еклектични подходи.
 • Определяне податливостта на хипноза. Подготовка на изследваното лице, клиента, пациента. Внушение и хипноза. Рапорт. Въвеждане в хипноза. Задълбочаване на хипнозата. Извеждане от хипноза. Ратифициране на хипнозата.
 • Феномени на хипнозата – погълнатост; дисоцииране; идеомоторни сигнали; автоматично писане и рисуване; хипнозни сънища; буквалност; трансова логика; халюцинации; регресия във възрастта; прогресия във възрастта; обeзболяване; хипермнезия; амнезия; пост-хипнозни внушения.
 • Автогенен тренинг.
 • Мускулна релаксация.
 • Хипнозата в стоматологичната практика.
 • Хипноза с деца.
 • Етични и юридически въпроси при използването на хипноза. Сценична хипноза.
 • Индикации и контраиндикации за хипноза и хипнотерапия.
 • Професионални организации по хипноза по света и в България.

 

Продължителност на обучението:  140 академични часа в периода 13.04.2024 г. – 15.12.2024 г. от 10.00 ч. до 17.30 ч.
13/14 април 2024 г
11/12 май 2024 г
08/09 юни 2024 г
28/29 септември 2024 г
19/20 октомври 2024 г
16/17 ноември 2024 г
14/15 декември 2024 г

 

Лектори: Калин Цанов (психолог), Димитрина Митрева (психолог), Кристина Сербезова (психолог) и Юрий Синенко (психолог).

Място на провеждане: гр. София – площад Македония 1, сградата на КНСБ, партер

Такса участие: 980 лева (авансово плащане в брой или по банков път – 80 лв., а остатъка от 900 лв. може да бъде заплатен на равни вноски до края на обучението)

Банкова сметка: 

IBAN: BG12BPBI81701604313408

BIC: BPBIBGSF

Пощенска банка /Юробанк България АД/

Българска Асоциация по Хипноза и Хипнотерапия /БАХХ/

Основание: Обучение по хипноза – гр. София 2024

 

Обучението е подходящо за лекари, психолози, стоматолози, специални педагози, логопеди и студенти от изброените специалности. Записването става след предварително интервю с всеки курсист. 

Успешно завършилите обучението, ще получат удостоверение от БАХХ.

Телефони за допълнителна информация и записване:
0885/136740 (Кристина Сербезова, Секретар на БАХХ) и
0899/469099 (Калин Цанов, Председател на БАХХ) *След 21.01.2024, поради пътуване извън страната.

e-mail:  bahh.bulgaria@gmail.com

Comments are closed