ХИПНОТЕРАПИЯ- Пловдив 11.2019 – Възобновен

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ
организира

Loggo Bahh

КУРС ПО ХИПНОТЕРАПИЯ

90 академични часа
обучението е акредитирано от Европейското Дружество по Хипноза (ESH)
09.11.2019 г. – 22.03.2020 г.
гр. Пловдив

 

Oбучението е подходящо за лекари, психолози, стоматолози, специални педагози, логопеди и студенти от изброените специалности, завършили Основен курс по хипноза.

Методи на обучение: лекции, демонстрации, практически упражнения, обсъждания.

Продължителност на обучението
90 академични часа в периода 09 ноември 2019 г. – 22 март 2020 г. от 10.00 ч. до 17.30 ч.

09/10 ноември 2019 г.,
07/08 декември 2019 г.,
11/12 януари 2020 г.,
22/23 февруари 2020 г.
21/22 март 2020 г.-отложена поради обевеното извънредно положение

Кърсът по Хипнотерапия гр.Пловдив ще бъде възобновен на –  20/21 юни 2020 г. от 10.00 до 17.00 ч.  
гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” 33, ет. 3, зала „Верона” . 

Място на провеждане:
гр. Пловдив,
ул. „Иван Вазов” 33, ет. 3, зала „Верона”.

Такса участие: 500 лева

Група: до 20 души
Телефон за допълнителна информация и записване:

0878/50-27-30 (Елена Атанасова, член на БАХХ)

e-mail:  elen_atanasova@abv.bg

Comments are closed