ХИПНОТЕРАПИЯ – 20.01.2024 г. – 15.09.2024 г. – гр. Пловдив

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ

организира курс по
ХИПНОТЕРАПИЯ

Loggo Bahh
140 академични часа
20.01.2024 г. – 15.09.2024 г.
гр. Пловдив

Обучението е акредитирано от Европейското Дружество по Хипноза (ESH)

Oбучението е подходящо за лекари, психолози, стоматолози, специални педагози,
логопеди и студенти от изброените специалности, завършили курс по хипноза.

Методи на обучение: лекции, демонстрации, практически упражнения и обсъждания.
Лектори: Калин Цанов (психолог), Димитрина Митрева (психолог), Елена Атанасова
(психолог) и Кристина Сербезова (психолог)

Продължителност на обучението: 140 академични часа в периода 20.01.2024 г. –
15.09.2024 г.  от 10.00 ч. до 17.30 ч.

20/21.01.2024 г.
10/11.02.2024 г.
09/10.03.2024 г.
13/14.04.2024 г.
11/12.05.2024 г.
01/02.06.2024 г.
14/15.09.2024 г.

Място на провеждане: гр. Пловдив
Такса участие: 910 лева
Група: до 15 души

Телефони за допълнителна информация и записване: 0878/50-27-30 Елена Атанасова (член
на БАХХ, отговорник за филиала на асоциацията в гр. Пловдив) и 0885/136740 (Кристина
Сербезова, Секретар на БАХХ)

e-mail:  
bahh.bulgaria@gmail.com
elen_atanasova@abv.bg

Comments are closed