ХИПНОТЕРАПИЯ- 27.01.2024 г. – 15.09.2024 г. гр. София

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ

организира курс по

ХИПНОТЕРАПИЯ
Loggo Bahh

140 академични часа

27.01.2024 г. – 15.09.2024 г.

гр. София

Обучението е акредитирано от Европейското Дружество по Хипноза (ESH)

 
Oбучението е подходящо за лекари, психолози, стоматолози, специални педагози, логопеди и студенти от изброените специалности, завършили курс по хипноза.
Методи на обучение: лекции, демонстрации, практически упражнения и обсъждания.

Лектори: Калин Цанов (психолог), Димитрина Митрева (психолог), Елена Атанасова (психолог) и Кристина Сербезова (психолог)
Продължителност на обучението: 140 академични часа в периода 27.01.2024 г. – 15.09.2024 г.  от 10.00 ч. до 17.30 ч.

27/28.01.2024 г
24/25.02.2024 г
23/24.03.2024 г
27/28.04.2024 г
18/19.05.2024 г
15/16.06.2024 г
14/15.09.2024 г

Място на провеждане:

гр. София
Ул. Иван Абаджиев 2
Ет.3

Такса участие: 910 лева

Група: до 20 души

Телефони за допълнителна информация и записване:
0885/136740 (Кристина Сербезова, Секретар на БАХХ) и
0899/469099 (Калин Цанов, Председател на БАХХ)*
* за периода 16-21.01.2024 моля свързвайте се с Кристина Сербезова

e-mail:  bahh.bulgaria@gmail.com

Comments are closed