Хипнотична аналгезия – Юрий Синенко – Април гр.София 2020

 

Loggo Bahh
Хипнотияна Аналгезия
гр.София
Юрий Синенко (педагог-психолог, Международен секретар на БАХХ).
 11/12 април 2020 г. и 16/17 май 2020 г.
от 10 до 18.30 часа.

Областта на приложение на хипноаналгезията в медицината в последно време широко надхвърля първоначалното й използване в денталната медицина. Тя се разпростира в две посоки:

1) терапевтична:

— релаксация на пациента,

— отстраняване вътрешното напрежение на пациента и тревожността, страха от болка и дискомфорт,

— поддържане на продължителен комфорт у пациента по време на хирургическата работа.

2) оперативна:

— избягване на медикаментозната анестезия или аналгезия,

— премедикация самостоятелно или в комбинация при обща анестезия,

— овладяване на кървенето,

— постоперативна анестезия,

— избягване на постоперативния шок.

Програма на обучението по хипнотична аналгезия

История  на хипнотичната аналгезия и съвременното й състояние.

Скали за оценка на болката.

Самоличност на специалиста по хипноаналгезия.

Реч на специалиста по хипноаналгезия: прагматика, фонетика, семантика.

Протокол за хипнотична аналгетична подготовка за операция.

Първо интервю с пациента. Анамнеза.

Проби за внушаемост.

Дълбочината на хипнозата.

Извеждане от транса.

Хипнотични феномени, използвани за хипноаналгезия.

Задълбочаване на транса.

Прехвърляне на рапорта.

Амнезия и постхипнотично внушение.

Бързи индукции за въвеждане в транс.

Хипнотични техники за обезболяване.

Методи на обучение: лекции, демонстрации, практически упражнения, обсъждания.

Курсът е подходящ за: дентални медици, анестезиолози, хирурзи, акушеро-гинеколози, психолози и студенти от изброените специалности, проявяващи интерес към безлекарствена анестезия.

Участниците ще придобият както теоретични познания, така и основно практични умения за:

–  самоподготовка на специалиста по хипноаналгезия,

– подготовка на пациента и необходими процедури съгласно Протокола за хипнотична аналгетична подготовка за операция.

С цел оперативно наблюдение за приложението на хипноаналгезия в практиката на участниците в курса, е предвидена обратна връзка и оперативна супервизия по предварителна уговорка с тях.

Лектор-водещ: Юрий Синенко (педагог-психолог, Международен секретар на БАХХ).

Продължителност на обучението: 40 академични часа.

Дати на провеждане: 11/12 април 2020 г. и 16/17 май 2020 г. от 10 до 18.30 часа.

Място на провеждане: гр. София, пл. Славейков 11, ст. № 215.

Такса участие: 400  лева.

Група: до 15 души.


Телефони за допълнителна информация и записване:

0878/707117 Юрий Синенко (Международен секретар на БАХХ).

Comments are closed