Събития

Българската Асоциация по Хипноза и Хипнотерапия взе участие на ХХII  Годишна конференция на Българската Психиатрична Асоциация (31 октомври–02 ноември 2014 г.)

Беше представен доклад  на тема: ” Хипнозата и хипнотерапията в клиничната практика”, с лектори Калин Цанов и Димитрина Митрева.

Comments are closed