Контакти

София
1421 София,кв. Лозенец , ул. Д.Хаджикоцев 94
Калин Цанов, Председател на УС, тел: 0899 469 099
Димитрина Митрева, Член на УС, тел: 0888 87 55 51

Бургас, Регионално представителство на БАХХ
Катя Янкова, Член на УС, тел: 0896 633 890

Варна,Регионално представителство на БАХХ
Кремена Ненкова тел: 0888 452 828
Варна , ул.Родопи “16”, офис 3

Велико Търново, Регионално представителство на БАХХ
5000, ул. “Караминков” №6
Илка Арнаудова , тел: 0887 851 821

Пловдив, Регионално представителство на БАХХ
ул. Васил Априлов 23, Пловдив
Елена Атанасова 0878/50-27-30

Банкова сметка на асоциацията:

Българска Асоциация по Хипноза и Хипнотерапия
Пощенска банка
IBAN- BG12BPBI81701604313408

електронна поща: bahh.bulgaria@gmail.com

 

 

Comments are closed