Контакти

София
1517, ул. Плакалница №40
Калин Цанов, Председател на УС, тел: 0899 469 099
Димитрина Митрева, Член на УС, тел: 0888 87 55 51

Бургас, Регионално представителство на БАХХ
Катя Янкова, Член на УС, тел: 0896 633 890

Варна,Регионално представителство на БАХХ
Кремена Ненкова тел: 0888 452 828
Варна , ул.Родопи “16”, офис 3

Велико Търново, Регионално представителство на БАХХ
5000, ул. “Караминков” №6
Илка Арнаудова , тел: 0887 851 821

E-mail адрес за кореспонденция: bahh.org@abv.bg

Банкова сметка на асоциацията:
BIC-PIRBBGSF
IBAN- BG03PIRB91701604313408

 

 

Comments are closed