Партньори

СУ “Св. Климент Охридски”

Магистърска програма “Клинична и консултативна психология”

 Green Valley

Центърът за възстановяване и ресоциализация
http://www.greenvalleybg.com

 Дружество на психолозите в Република България

 http://www.psychology-bg.org

DIA – Център за психологическо консултиране и групови тренинги

https://www.facebook.com/groups/651646908202154/?fref=ts 

Българска Асоциация по Клинична Комуникация и Хипноза

http://bgacch.org/

European Society of Hypnosis

http://esh-hypnosis.eu/

“ПИСЕЛ” Тренинг Институт по Фамилна психотерапия
http://pisep.org

 

Психорелакс 
https://psychorelax.eu/
Facebook: Психорелакс